Bruke styrken min – ha håp og tillit

«Jeg tror på intuisjon og inspirasjon
Til tider føler jeg meg sikker på at jeg har rett
Selv om jeg ikke vet årsaken. »

Albert Einstein

De siste dagene har jeg tenkt mye på om jeg klarer å oppnå det som er viktig for meg. Klarer jeg å oppnå det jeg innerst inne vet er riktig for meg? Det er veldig vanskelig når alle odds taler mot at det blir slik jeg tenker meg at det skal bli. Jeg har brukt mye tid på å kjenne på følelsene mine rundt dette spesielle …, Jeg vet at det er ekte, men fører det meg på riktig vei?  Jeg er sikker på at om jeg snakket høyt om det, ville de fleste ledd og ristet på hodet av meg. Ta deg sammen ville de ha sagt. Vend deg mot nye mål og horisonter. Dette er dødfødt, ville de også ha sagt.

Men jeg vil ikke gjøre det. Det blir helt feil for meg. Jeg har fortsatt tillit til intuisjonen min og det den sier. Derfor kan jeg ikke fjerne håpet om at jeg vil lykkes til slutt. Når vet jeg ikke, og det er ikke så viktig selv om jeg som person er svært utålmodig. Det må bli når alt ligger til rette for det. Inntil da må jeg kjenne på følelsene og utryggheten som ønsker å ta bolig i meg. Det hadde vært så mye enklere å gå min vei. Lukke døra og åpne en annen.

Men nei. Jeg er sikker på at dette er gitt meg for at jeg skal ha mot og styrke til å stå løpet ut. At jeg skal ha tillit til det jeg vet, men ikke kan forklare. Jeg må ta frem styrken min og stå i det så lenge det er nødvendig. Det blir vanskelig, men jeg vet at jeg har mot og styrke til å klare det så lenge jeg har tillit til  resultatet.

Så derfor i dag har jeg bestemt meg; Jeg vil fortatt gå for det jeg ønsker meg. En dag har jeg gjennom  min styrke , mitt håp og min tillit  nådd reisens slutt.  og en ny begynnelse kan ta til. Jeg gleder meg …..

«Kjærlighet er en handling av tro, og alle som er svake i troen er også svake i kjærlighet.Tro krever mot, evne til å ta en risiko, selv viljen til å akseptere smerte og motgang.»

Erich Fromm

Jeg har gjennom mine tanker i dag og de siste dagene reflektert litt over håp, tillit, mot og styrke. Jeg deler det med deg her:

Håp

 • Har min optimisme og mine positiv forventning avtatt rundt  det resultatet jeg ønsker?
 • Jeg prøver å  å minne meg  selv på kraften  håpet kan gi meg og oppfordrer meg selv til å  å ha tro på fremtiden.

«Håpet er alltid en katalysator til en lysere morgen.“

Aine Belton

 • Hvordan kan jeg bruke håpet til å generere ny energi, visjoner og muligheter?
 • Hvordan bli begeistret og lidenskapelig igjen?
 • Hvordan fornye min entusiasme og kjenne  et klart håp for mine drømmer og ønsker?
 • Håper jeg på noe  som faktisk ikke tjener meg?
 • Håper  jeg at noen andre vil endre seg  heller enn å fokusere på situasjonen jeg er i?
 • Når jeg håper, vokser begjær, fantasi og positive forventninger, som alt er en del av en manifesterings prosess.
 • Håp er ikke det samme som behov eller desperasjon slik forsnevrende og fastlåste energier kan være.
 • Håpet er ekspansivt og genererer lys og positivitet.

Tillit

Tillit er limet som får verden til å henge i hop. Uten tillit er jeg ubrukelig som medmenneske . Tillit tapt er vanskelig å gjenvinne. Det er som en vase som er knust. Jeg kan lime den sammen igjen, men den blir aldri helt som den var.

Personlig tillit kan fremstilles matematisk. Formelen for tillit er slik:

T = (K + P + I) / S

Det tolkes slik:

 • T = Tillit
 • K = Kredibilitet eller troverdighet
 • P = Pålitelighet
 • I = Intimitet – eller nærhet om du vil
 • S = Selvsentrerthet

K = Kredibilitet handler om kompetanse, dyktighet, men også evnen til å erkjenne og være åpen om egne svakheter og begrensninger. Fremstår  jeg suveren i alle situasjoner, møtes jeg gjerne med en viss grad av skepsis. Suveren oppførsel virker sjelden troverdig.

P = Pålitelighet handler om at andre kan regne med meg, i gode og onde dager. Mennesker som skygger banen hver gang en vanskelig situasjon oppstår mister raskt pålitelighetspoeng, mens den som alltid går uredd og først inn i problemstillingene vinner poeng.

I = Intimitet handler om nærhet, i den forstand at jeg  er meg selv og ved at jeg har en personlig nærhet til mine medmenneskers liv og levned.

S = Selvsentrerthet er et mål på hvor mye jeg fokuserer på egne behov når jeg  har omgang med andre. Siden vi deler summen av de andre faktorene på graden av selvsentrering, så vil tilliten bli mindre jo mer selvsentrert jeg er.

Om tapt tillit er vanskelig å vinne tilbake, så er det ikke håpløst. Tiden reparerer ikke skår i vaser, men den hjelper oss til å se at selv om tilliten fikk en brist, så finnes det likevel noe å ta vare på.

Og over tid kan det bygges opp ny tillit.

Uselviskhet, troverdighet, pålitelighet og nærhet er nøkkelordene.

Og gjerne noen som er glad i meg.

For mer om formelen for tillit, les boka til Robert Galford & Anne Seibold Drapeau –The trusted leader.

Mot – styrke

 • Det er ikke i de øyeblikkene jeg bli rammet av noe negativt  jeg trenger mot.
 • Jeg trenger mot for å kunne bevege meg tilbake til fred i sinnet, til tillit og trygghet.
 • Å være modig betyr ikke at jeg aldri føler frykt og usikkerhet.
 • Å være modig er å tørre å kjenne på følelsene mine, å forstå hvorfor jeg er usikker og ikke flykte fra dem.
 • Å være modig er å ikke dømme, angripe eller  finne feil hos andre.
 • Å være modig er å vise meg sårbar og ydmyk, å  ønske å utvikle meg og å  lære.
 • Å være modig er å tørre å be om hjelp!

«Jeg lærte at mot ikke var fravær av frykt, men seieren over den. Den modige er ikke den som ikke føler seg redd, men den som beseirer frykten.»

Nelson Mandela

Når jeg forstår meg selv og forstår at jeg er bemyndiget til å leve fra innsiden og ut, lærer jeg å respektere meg selv.  Jeg ser ikke lenger meg selv gjennom fortidens sår, skuffelser, og mangler, men gjennom mitt potensiale. Jeg lærer å forstå hensikten jeg ble skapt til å utføre. Jeg  ser motet  som er gitt meg for å bringe meg frem  til målet.

 • Se deg tilbake og takk.
 • Se fremover og ha tillit.
 • Se deg rundt og tjen livet.
 • Se inn i deg selv og finn deg selv!

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden/

Håp og fornyelse

Ofte når jeg leser dikt blir jeg berørt av budskapet som formidles. På mange måter kan det berøre meg mer enn en vanlig tekst. Sikkert fordi det er så mye usagt mellom linjene som jeg kan bruke min egen fantasi og mine egne erfaringer med livet til å tolke. Dette lille diktet av Hans Børli er et av disse diktene som får meg til å reflektere over meg selv og mitt liv.

Ett er nødvendig

«Ett er nødvendig – her

i denne vår vanskelige verden

av husville og heimløse:

Å ta bolig i seg selv

Gå inn i mørket

og pusse sotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene

kan skimte lys

i dine bebodde øyne.»

Hva gjør jeg med mitt liv slik at jeg kan lyse opp for menneskene  som sitter i mørket. Er jeg villig til å se det som ligger foran meg og gripe fatt i mulighetene som gis meg. Eller blir jeg sittende bak lukkede vinduer, med gardinene tett trukket for.

Jeg vet at jeg har vært der. Stengt meg inne slik at ingen kunne se mine triste øyne. Men nå, endelig har  jeg funnet inn til meg selv, til min sannhet.

Det har tatt lang tid, men nå kan jeg kjenne og oppleve at jeg kan lyse vei for  både meg selv og andre. Lyset har igjen tatt bolig i mine øyne, og de skinner av glede, og optimisme over livet og det som blir meg til del. Jeg ser så mange muligheter, og det er så mye ugjort som fyller meg med forventning og spenning. Hva møter meg i dag, og hva vil jeg gjøre med det for å være den lys bæreren jeg er ment  å være?

Som en duva

J»ag vakade ensam i natten

i huset där människorna sov

Där ute var sommaren gången

och luften var kylig och hård

En fågel flög in genom fönstret

med vingarna röda av blod

Och jag tog den i kupade händer

som en duva

som en duva

Ja jag tog den i kupade händer

och jag huttrade till där jag stod

Den kom som en jagad om natten

en flykting från främmande land

Som en som har räddat sig undan

när alla de andra försvann

Den kom i en doft utav rosor

som någon har trampat i tu

Och med ljus ifrån slocknade stjärnor

som en duva

som en duva

Med ett ljus ifrån slocknade stjärnor

som någon har stampat till grus

Men den som en gång har levat i frihet

vill ut i det fria igen

Och den som en gång blivit jagad på flykten

kommer alltid att drömma sig hem

En fågel med stukade vingar

har slagit sig ner i vår’t hus

med drömmarna röda av rosor

och ögonen fyllda av ljus

Jag vårdar den ömt som ett minne

av nå’tt som jag aldrig har sett

Och jag vet att min fågel skall flyga

som en duva

som en duva

Och jag vet att min fågel skall flyga

som en duva tillbaka igen»

Ukjent

Dette diktet er jeg veldig glad i. Det er for meg et budskap om at det nytter.

Selv det verste som kan hende meg, har jeg overlevd.

Selv de største sorger, har jeg overlevd.

Det er alltid håp for oss mennesker. Noen ganger må vi ta en pust i bakken. Vi trenger å reflektere over livet og det som har hendt oss. Men lengselen mot  å ta aktivt del i livet presser seg frem.

Og så, etter å  ha funnet fred i meg selv igjen, bærer det ut i verden.

Det er så mye ugjort.

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden/

Magi i hverdagen

Synnas verden

 

«En dag bestemte hun seg for å tilgi seg selv. Og hun tilga alle andre også. Det var på tide å gi slipp på det som aldri kan endres og la  hjertet  åpne seg for enda mer kjærlighet.

Så begynte hun å synge sanger fra sjelen sin. Verden ble stille og himmelen slått gyllen. Hun tillot seg selv å gå inn  i sin skjebne og strø og skinne sine gaver over jorden.

Et sted smilte englene. Hun var vekket til sitt livs mirakel. Alt var i ferd med å bli virkelig, virkelig godt.»

Har du noen sinne kjent det slik at livet kommer til deg med uendelig godhet og muligheter langt utover det du har kunnet forestille deg. Slik opplever jeg livet for tiden.

Det handler om å gi slipp på fortiden, på mine begrensninger, mitt trosystem,  mine sår, mine tilkortkommenheter, mine forventninger.  Ja alt. I stedet la livet…

Vis opprinnelig innlegg 1 306 ord igjen

Naturens mysterier og gleder

“Jorden har musikk for dem som lytter
George Santayana

Jeg har alltid vært glad i å gå på tur. Naturen har vært et fristed der jeg kan komme bort fra vanskelige valg og tøffe livssituasjoner. Naturen har hjulpet meg til å slappe av og finne frem til gleden som så ofte var fraværende i livet mitt.

Når jeg kommer ut i naturen, finner jeg igjen den indre roen, og ofte ser jeg livet mitt i et annet og lysere perspektiv. Faktisk kommer løsninger på tøffe problemstillinger ikke sjelden til meg mens jeg vandret rundt, som oftest alene.

Ofte fylles jeg med slik glede at jeg må løfte armene over hodet og juble det rene indianerhylet ut over jorden. Det er som regel de minste små, men uventede opplevelsene som gir slik glede. Det kan være et ekorn som løper opp og ned på en trestamme, travelt opptatt med å samle mat til vinterens strabaser. Eller en hakkespett som hakker etter innsekter på trestammen. En merkelig skyformasjon eller et tre som ser ut som, jeg vet ikke hva ….

Jeg trives i mitt eget selskap, og å være alene i naturen er intet unntak for meg.

Å gå sammen med andre er en helt annen opplevelse. Da blir felleskap og samstemthet det som får fokus.  Jeg kan heller ikke benekte at å oppleve naturen sammen med et annet menneske gir opplevelsene ekstra tyngde. Opplevelsene blir om mulig enda større. Vel å merke om vi klarer å finne fram til noe som binder oss sammen.

Det handler selvsagt om målet for turen. Ønsker den jeg går sammen med å presse seg maksimalt, og jeg ønsker en rolig rusletur eller omvendt, blir opplevelsen ofte ødelagt dersom vi ikke klarer å tilpasse oss, og sette forventningene og opplevelsene inn i en ramme som passer det vi  har tenkt oss på forhånd.

Noen er mer opptatt av målet for turen enn de små og store opplevelsene langs veien. Atter andre har fokuset på det som skal inntas mens vi raster. Variantene er uendelige, akkurat som vi er forskjellige som mennesker. Ulike livssituasjoner skaper ulik forventning til det vi trenger og ønsker oss som resultat fra turen.

Jeg har gått mange turer sammen med andre. De fleste av disse har gitt oss felles gode opplevelser og minner for livet.

Noen få har skapt negative følelser fordi  vi ikke var samstemte nok i behov og ofte evner. Glemmer aldri en tur til Ulriken i min ungdom. Det er et fjell i Bergen Jeg gikk sammen med en veldig sprek kar som nærmest løp opp til toppen. Jeg ville helst ha pauser, og ta det med ro og nyte utsikten. Feilen var at jeg ikke formidlet ønsket mitt.  Jeg hang på det beste jeg kunne. Det endte med at vi kom opp sammen, men jeg var totalt utslitt og maktet ikke resten av turen innover vidda. Hadde jeg sagt fra, kunne han ha tilpasset tempoet etter meg, eller gått alene opp i sitt raske tempo. Etterpå kunne vi sammen ha inntatt vidda og opplevd gleden som fellesskapet og og naturen bød oss.

Som i alt annet i livet handler det om å være klar, og uttrykke mine forventninger til turen på forhånd.

Det handler selvsagt også om å være forberedt for det jeg legger ut på. Glemmer ikke en liten søndagstur. Jeg var på besøk hos min bror som bodde  i Sogn. Tanken var å gå en liten rusletur rundt huset. Derfor gikk jeg i spasersko som hadde noen cm høye heler. Etter som vi kom lenger bort fra huset, og jeg oppdaget gleden av å være ute og den vakre naturen, ble jeg fristet til å gå lenger og lenger.

Vi forlot den asfalterte veien og beveget oss ut på stier og ulendt terreng. Vi endte på en topp høyt over huset i snø. Noen steder hadde jeg tatt av meg skoene og gått barbent, men i snøen måtte skoene være på. Hvordan endte det tror du? Turen ville jeg ikke ha vært foruten, men beina mine hadde så absolutt ikke godt av den. På veien ned måtte jeg gå baklengs, fordi jeg verket slik i leggene på grunn av de høye helene. Det var lettere å rygge, faktisk. Tenk om jeg hadde hatt skikkelige sko!

Det handler mye om å kjenne sine begrensninger. Jeg er ikke særlig god på ski, men å være sammen med familien på tur, en påskedag i fint vær kunne jeg selvsagt ikke gå glipp av. De andre tok heisen opp og brukte slalåmbakkene til en skikkelig fartsfylt tur ned igjen. Det var ikke noe for meg. Derfor gikk jeg opp, og tok heisen ned igjen. Slik kunne vi nyte utsikten og solen fra toppen sammen. Hvordan vi kom opp eller ned, hadde liten betydning. I alle fall for meg.

En av mine beste minner er en tur til Ustaoset sammen med gode venner. For en opplevelse å gå over åpne fjellvidder på ski i måneskinn og millioner av glitrende stjerner over oss. Fantastisk. Ord blir fattige når jeg forsøker å beskrive en slik opplevelse. Så jeg nøyer meg med å overlate opplevelsen til din egen fantasi ….

«Den tydeligste vei inn i universet er gjennom en skog villmark.»
John Muir

En gang gikk jeg meg vill. I flere timer vandret jeg rundt i skogen uten å finne veien tilbake. Jeg gikk og gikk, i ring tror jeg. Tåka ble tykkere og tykkere. Trærne så ut som skumle menn med vonde hensikter. Jeg var ikke direkte redd, men skal jeg være ærlig, var redselen ikke langt unna. Mørket kom også sigende og jeg så omtrent ikke noe foran meg. Redselen for mørket som jeg hadde som barn, truet med å ta over kontrollen. Jeg hadde lyst til å løpe. Bak hver stein og tre truet det et hodeløst troll som var ute etter skalpen min. Alt jeg hadde av viljestyrke og mot brukte jeg til å tvinge meg selv til å gi slipp på panikken og gå rolig.

Det var et farlig terreng og med sikten som var så dårlig, kunne jeg lett trå feil og falle utfor en skrent eller stup. Jeg skled og falt i myr og vanndammer. Selv om det var vår og ikke akkurat kaldt, kjente jeg at jeg ble mer og mer gjennomfrossen. Redselen gjorde at blodet forlot armer og bein og samlet seg rundt hjertet mitt for å forsvare det med sine siste krefter. Det endte som det måtte. Jeg skled ut i intet, mens jeg forgjeves prøvde å holde fast til greiner og alt jeg passerte på min ferd …

Da jeg våknet, lå jeg på en grønn moseflekk ganske øm og sår, men hel trodde jeg. Hvor lenge jeg hadde ligget der, har jeg ingen anelse om. Det kunne ha vært sekunder eller timer. Jeg ante ikke. Da jeg reiste meg, ville ikke den ene foten bære meg. Jeg fant ut i ettertid at den ikke var brukket, men sterkt forstuet. Hinkende på et bein fortsatte jeg videre. Ingen skulle få meg til å være lenger inne i dette helvetet enn nødvendig. Mørket var nå absolutt. Jeg gikk på måfå og endte opp med å støte på  veggen til et sommerfjøs. Det går ikke an å ha mer flaks. Alle redslene og kulden eksisterte ikke lenger. Alt var glemt i gleden av å ha funnet ly for natten.

«Ensomhet er greit, men du trenger noen å fortelle at ensomhet er greit til.»

Honore de Balzac

Neste dag var tåka borte og jeg kunne rolig rusle tilbake dit jeg kom fra. Om jeg tok skrekken? Nei. Det var ganske spennende sett fra et trygt sted, i etterkant. Livet skal da by på litt utfordringer. Slike hendelser kan skje i alle livets situasjoner, nesten ….. Jeg var selvsagt aldri egentlig i fare.

«Jord og himmel, skog og mark, innsjøer og elver, fjellet og havet, er gode skolemestere, og lærer noen av oss mer enn vi noen gang kan lære av bøker.»
John Lubbock

Når livet ikke er på min side, tar jeg ofte turen til havet eller sjøen. De rolige dønningene fra bøgene, og en og annen sjøfugls varselskrik, roer meg ned og gir meg tilbake troen på at livet ikke har gitt meg opp. Bølgene som kommer og går med sin monotone dur, og skyller over sanden som glinser våt mot meg et  lite, uendelig øyeblikk.  I det havet trekker seg tilbake, viser det stolt frem noen  av sine skatter som skjell, tang, sjøstjernes og mye mer, før det  igjen ruller innover den glinsende sanden og tar skattene sine med seg ut i dypet. Igjen og igjen ….

Særlig dager med skikkelig storm og ruskevær fasinerer meg. Da kryper jeg langs bakken så nær dønningene som jeg våger, og kjenner hvordan vinden og vannet fra hav og regn blander seg med tårene mine. Hva som er hva, vet ingen. Alt det vonde blir vasket bort, og forsvinner i bruset fra bølgene som glir mektige frem og tilbake foran meg.

Slike opplevelser gir meg håp og tro på en bedre fremtid.

Å ha med barnebarn på tur er en opplevelse i seg selv. Vi snakker om tusser og troll, og mye annet rart vi ser og oppdager. Særlig fasinerer det dem å se på alle trollene som har blitt til stein. De gikk ut når solen skinte, og måtte dermed bøte med livet for sin ulydighet overfor trollemors befaling om å holde seg inne i fjellet i sollys.

Vel hjemme igjen, kan de stolt fortelle om hvor mange troll de har sett.  Fra min barndom kan jeg huske at alle stabbesteinene langs veien var slike ulydige troll. Pinnebrød over bål er også populært. For ikke å snakke om å synge, «En støvel og en sko» mens vi går. Den som var barn igjen …

Eller da jeg var barn og ble med min onkel på fjellet. Vi overnattet på setra. Hvor moro var det ikke å sette «vonatrover» om kvelden i et fjellvann. Tidlig neste morgen  sto vi forventningsfulle opp for å se om vi hadde fått napp på stanga. Ofte hadde vi det. Da ble det steikt fjellørret til frokost. Så godt med selvfisket fisk. Ingen fisk kan måle seg med den vi fisker selv … Det vet du vel!

I en tid nå, har jeg alltid kamera med meg når jeg er ute i naturen. Det kjennes godt å oppdage gleden det gir meg, å vandre rundt på måfå på jakt etter et lite eller stort under.

Oppmerksomheten min fanger de ulike detaljene som jeg før ikke la merke til. Det være seg lys, sol, temperatur, skyer osv. i det uendelige.  Jeg finner stadig noe nytt og spennende mens jeg kryper langs bakken eller åler meg gjennom kratt og siv. Jeg klatrer i trær  og fjellsider. Den «gamle damen» blir som barn igjen. Årstidenes skiftning i farger og klarhet fasinerer meg med sine særegne uttrykk. Jeg ser frem til hver dag og muligheten den gir meg av slike gleder.

Begynner jeg å beskrive solnedganger eller soloppganger, fullmåne og den blå timen, vil jeg aldri bli ferdig. For ikke å snakke om isformasjoner om våren.

Jeg trodde ikke at jeg kunne utvikle evnene mine i retning av å se et godt motiv.

Nå vet jeg at jeg har tatt feil. Det handler om å utvikle det som gir glede. Stadig finner jeg nye muligheter og blir sikrere i hva som er lurt. Jeg er selvlært og vil helst være det.

Blir det å knipse i vei et fag, er jeg veldig redd for å miste gleden og friheten det er å være amatør og bare nyte gleden og opplevelsen. Selvsagt tar jeg imot råd, men jeg ønsker å være meg selv, ikke en kopi av en eller annen mester. Jeg hører andre briljere med blending og lukkeråpning? og jeg vet ikke hva. For meg betyr det pr. i dag ingen ting. Jeg nyter bare gleden. Gleden ved å komme hjem og utforske bildene mine, og så dele dem med andre. Det er for meg den aller største gleden.

«Alle trenger skjønnhet så vel som brød, steder å leke I og be i, der naturen kan helbrede og gi styrke til kropp og sjel.»
John Muir

I tillegg til naturopplevelsen får jeg mange tilleggsgoder. Stadig møter jeg andre som slår av en prat. Utrolig hvor mye informasjon og livsvisdom som kan utveksles mellom to fremmede i løpet av noen få minutter. Jeg har lært om dyrking av poteter, skogspleie, minnesmerker osv. gjennom slike samtaler. Og ikke minst får jeg frisk luft og mosjon. Jeg holder kroppen i form. Vondter og plager forsvinner mens blodtrykket går ned til ungpikenivå.  Sykdom holdes i sjakk og forbedrer seg. Herlig!

Og ikke minst virker det inn på humøret. Jeg kan være oppgitt og lei, og tenke at livet er grått og trist. Hodepinen truer med å invadere tankene mine, og jeg kan være faretruende nær å legge inn årene og gi meg over til …..  Og vips, etter en liten tur ut, er jeg igjen optimistisk og klar for hva det skal være. Herlig, igjen!

Mitt råd til deg er uten tvil. Det hjelper for alt. Ta deg en tur ut. Herlig, nok en gang!!!

«Himmelen er under våre føtter så vel som over hodene våre.»
Henry David Thoreau

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden/