ikke gjem deg for deg selv.


«Bevistroen er ikke avhengig av intellektets styrke, men av hjertets overbevisning.»
Wayne Gerard Trotman


Å elske er ikke alltid lett. Det kan være det mest smertefulle som finnes. Ikke kjærligheten i seg selv, men usikkerheten og frykten for å ikke strekke til, ikke være god nok, at kjærligheten skal ta slutt eller for å bli latt alene etter å ha blottlagt sitt innerste, innerste …..

Diktet nedenfor forteller mye om hvordan en slik kjærlighet kan oppleves når det ikke er mot nok til våge seg ut i det ukjente territoriet som kjærligheten er.

«Jeg velger å elske deg i stillhet …
For i stillhet finner jeg ingen avvisning,
Jeg velger å elske deg i ensomhet …
For i ensomhet eier ingen andre deg enn meg,
Jeg velger å elske deg fra en avstand …
For avstanden vil skjerme meg fra smerte,
Jeg velger å kysse deg i vinden …
For vinden er mildere enn mine lepper,
Jeg velger å holde deg i drømmene mine …
For i mine drømmer har du ingen ende …»
Rumi

Det er noe sørgelig over en slik holdning. Jeg tenker på alle de gode fellelskapsopplevelsene som går tapt, fordi det er for vanskelig å ta spranget ut i den magiske kjærlighetsverdenen. Frykten for alt som kan gå galt er størrre en lysten til å oppleve de ulike fasettene i kjærlighetens omsluttende varme. Det er langt enklere å leve ut kjærligheten i en drømmeverden, der alt er mulig og aldri vil ta slutt.


«Dersom du vil ha månen, ikke gjem deg for natten. Dersom du vil ha en rose, ikke løp fra tornene. Dersom du vil ha kjærlighet, ikke gjem deg for deg selv.»
Rumi

Til tross for frykten som skaper avstand kan det oppstå nærhet likevel.

«Psi bølger reiser langt og bredt
Raskere enn lysets hastighet
Ubegrenset er deres domene
Tiden tar ikke hensyn til deres hastighet.»
Marcha A. Fox

Jeg vet hva jeg snakker om fordi jeg opplever det. C. JoyBell C. har skrevet en betraktning over temaet. For meg er det ganske klart at kontakt mellom mennesker kan skje på de mest forunderlige måter. Ler du av meg. Ok det, men for meg er det en sannhet.

«Vi lever i en verden som verdsetter ord over tanker. Dette er nettopp hvorfor mange snakker hele tiden og ikke tenker! Hva er mest verdifullt? Tanker eller ord? Vi kan snakke om å gjøre noe, hver dag, og ende opp med å aldri gjøre det fordi det ikke er i våre tanker! På den annen side kan du tenke på å gjøre noe hver dag uten å snakke om det, og på slutten av dagen er jobben gjort. Energien blir lagret slik den utføres i det endelige utfallet. Så hva er mer verdifullt? Tankene til en mann eller en manns ord? En manns tanker er mer verdifulle enn hans ord, fordi en manns tanker er innholdet i hans sinn! Og det er menneskets sinn som skaper en mann og styrer en mann! Og så, hvorfor verdsetter vi ord over mental telepati? Hvorfor skyr vi begrepet sinnes kommunikasjon? Hvorfor verdsetter vi kommunikasjonen av ord over kommunikasjon av sinn? Er det fordi de fleste av dere ikke forstår det? Vel, du forstår det ikke fordi du er for opptatt til å snakke og ikke tenke. Ikke tenker på noe. Her er det store spørsmålet: Skal en tankeleser verdsette menneskets ord over sine tanker? Er ordene som er sagt sannheten eller er tankene i sinnet, sannheten? Du tenker over det. Du bestemmer.»
C. JoyBell C.

For meg gir det mening. Det gir mening, fordi jeg kjenner på kontakt mellom mennesker. Særlig med den jeg er glad i, på en annen frekvens gjennom intuisjonen min. En frekvens jeg kaller hjertets stemme.


«Hvis telepati radikalt ville endre måten menneskene kommuniserer på, ville «telepati» revolusjonert menneskers følsomme verden.»
Jose Luis Rodriguez Jimenez

Lytter vi til hjertets stemme og følger den, faller frykten bort og vi kan våge å åpne opp for kjærlighetens magiske verden.

Derfor vil jeg bruke resten av denne bloggen til å vise deg hvordan du kan lytte til hjertets stemme.


«Det eneste virkelige verdifulle er intuisjon»
Albert Einstein

Hjertet, intuisjon eller magefølelse – uansett hvordan du foretrekker å kalle det, så er det mye mer enn bare et organ eller en ren følelse. Det er universets kreativitet som snakker rett gjennom deg. Det er essensen av mange menneskers åndelige og følelsesmessige visdom og en verdifull veiledning fra ditt eget indre.

«Ditt sanne hjerte er ikke utsatt for kaos eller begrenset av smerte, frykt og neuroser, men er glad, kreativ og kjærlig. Noen tror at hjertet kan være for usikkert og til og med misforstått, men da er det hodet som snakker! Det er faktisk en kilde til stor rikdom, og denne rikdommen er en som ikke kan bli slettet eller tapt. Det er kjernen, essensen av ditt vesen, et reservoar av glede, kraftfull kjærlighet og uendelig medfølelse som ligger i deg.

Ed og Deb Shapiro, i «Listen Up! Why Being in Your Heart is Better Than In Your Head»

Det handler om å roe ned sinnet. Det rasjonelle sinnet kan ses som en frekvens som forstyrrer prosessen med å stille deg inn på intuisjonen din. Det forvrenger, kaprer og – viktigst av alt – dømmer budskapene som kommer fra hjertet, da det ofte har en sterk motstand mot disse rådene, merker dem som irrasjonelle og ulogiske. For å stille inn på frekvensen til hjertet ditt, må du gi det rasjonelle sinnet sin velfortjente pause, spesielt i de første fasene av å lære å lytte til intuisjonen. Når du er vant til måten hjertet gjør seg gjeldende, blir det lettere for deg å skille mellom rasjonell tenkning og intuisjon, og dermed er det ikke lenger nødvendig å roe det rasjonelle sinnet for å lytte til hjertet.


Det er mange måter å roe ned sinnet, og dermed tillate deg å redusere innflytelsen fra rasjonell og kritisk tenkning.

Generelt, er det positivt med alt som hjelper deg til å bli avslappet og rolig, slik at du kan tenke over eller la tankene dine vandre. Kanskje en lang gåtur eller en sykkeltur i naturen er en slik aktivitet for deg. Andre foretrekker å lytte til vakker musikk.

«Bare da du var omgitt av stillhet og ro, ble tankene dine innblandet i stillhet, uten å forvente noe, vil intuisjon få stemmen sin hørt. Det kan være en plutselig tanke som gjennomsyrer ditt sinn eller en magefølelse som utvikler seg fra innsiden.»

En annen god måte å roe deg på er meditasjon.


Meditasjon er en fantastisk måte å bli bedre kjent med deg selv.

Det finnes utallige måter å praktisere meditasjon. Du vil garantert finne mye stoff om dette om du søker på nettet.

Å praktisere meditasjon hjelper deg med å gjenkjenne og styrke intuisjonen, slik at du får tilgang til strømmen av indre kunnskap som utgår fra dypt inne i deg. For å få tilgang til denne strømmen, er det viktig å ikke tvinge noe frem mens du mediterer. Budskapet du trenger, vil komme til deg når det er klart.


Det handler også om å «flyte med strømmen».

Det er viktig å ikke tvinge frem intuisjonen. I stedet la det som skjer utfolde seg i en naturlig strøm, akkurat som du vil tillate en blomst å utfolde seg uten å gjøre forsøk på å presse den til å åpne seg. Det er ikke nødvendig å tvinge noe til å skje. Å tvinge noe frem har ingen hensikt, da det mest sannsynlig vil forårsake mentale barrierer mer, enn det vil oppmuntre hjertet til å snakke ut.

Du bør heller ikke forvente at intuisjonen din plutselig skal snakke med en krystallklar stemme, begynne å lede deg gjennom livet fra en dag til den andre. Det er ikke slik det fungerer. Å ha for høye forventninger vil bare få deg til å bli skuffet om ingenting «signifikant» skjer når du prøver å lytte til hjertet ditt. Forvent ingenting, men vær åpen for alt.

«Det er bare med hjertet man kan se med rette. Det som er viktig er usynlig for øyet.»
Antoine de Saint-Exupery

Intuisjon vil la seg bli følt, men det trenger ikke være slik du forventet at det skulle skje. Den vil kommunisere på en subtil og stille måte, noen ganger i form av en uventet tanke eller ide. Meldinger fra hjertet kan også være dype erkjennelser som kommer med en følelse av fred og ro.


Det handler om å legge merke til meldingene fra hjertet.

Ditt hjerte har snakket til deg hele livet, og det vil fortsette å gjøre det i fremtiden. Men hvis du ikke reflekterer over rådene det gir deg og hvilke positive fordeler som kom av å følge veiledningen, vil du bare overse at du ble veiledet. Derfor er det så viktig å legge merke til hver gang du har fulgt veiledningen fra hjertet ditt, og det viste seg å være en forbedring, eller når intuisjonen hadde rett i noe. Når du gjør det, kan du oppdage et mønster som alle meldingene innenfra har til felles, den unike måten ditt hjerte gir seg til kjenne for deg.

Da jeg begynte å ta imot visdom som stammer fra innsiden, begynte jeg – sakte men sikkert – å følge hjertets veiledning uten å innse det. Det var en plutselig tanke om å gjøre noe spesielt her og en fornemmelse om en annnens intensjon der. Alt i alt, ikke noe stort, men til slutt viste det seg alltid å være en forbedring da jeg fulgte magefølelsen min.


  «De beste og vakreste i verden kan ikke ses eller berøres, men er følte i hjertet.»
    Helen Keller


Det handler om å stole på intuisjonen

Intuisjon kan best beskrives som å vite noe, uten å vite hvordan du kom til å vite det. Du bare vet. Intuisjonen kan være en magefølelse som advarer deg om et tilsynelatende vennlig mennesker (som viser seg å være farlig), en fornemmelse om en kommende hendelse, eller til og med nøyaktig kunnskap om hva klokken er, før du ser på klokken. Det er ikke så viktig å vite eller forstå hvor disse (og lignende) kunnskaper kommer fra, men det er viktig å anerkjenne gyldigheten av dem og å stole på denne informasjonskilden.

Gå, finn ut av det selv, ikke bare hør på meg!

Jeg oppfordrer deg til å utfordre intuisjonen din for å oppdage dens underliggende styrke for deg selv. Å utfordre intuisjonenen er enkelt og krever ikke engang at du skal snu livet ditt opp ned. Bare ta en beslutning som vanlig (ved å bruke logikk) og sammenlign – på et senere tidspunkt – hvor intuisjonen ville ha ført deg.

Eksperimenter med dette og oppdag for et forbløffende resultat du kan oppnå når du møter en beslutning ved å bruke både, veiledningen fra hjertet og intellektet.

Så for all del, ikke se bort fra intellektet.

Hvis du fikk to kraftige verktøy ( intellekt og intuisjon) ville du selvsagt ikke gi slipp på ett av dem. Uten intellektet, kunne du ikke forstå budskapene som kommer fra hjertet, uten intuisjonen (eller følelsesmessige aspekt av sinnet), kan du ikke utnytte intellektets fulle potensial. Likevel, er det tydelig at mange har en tendens til å polarisere til det ekstreme, som enten er logikk eller intuisjon.

Antallet forskere vokser og med det vokser antall mennesker som bare stoler på logikk, fornuft og bevis. Også tallet på de som bare er avhengige av følelsene og tror på hjertets veiledning vokser. Dessverre er begge sider ekstremer som forsømmer den ene eller den andre. Jeg foretrekker noe midt i mellom.


Det handler også om å være kreativ.

Mange sier at kreativitet er sjelens uttrykk, og jeg er helhjertet enig i det. Du kan tenke på kreativitet som inngangsporten til en del av livet som ligger langt bortenfor intellektet. Fantasi, kreativitet, inspirasjon og sensualitet er alle trekk som kan tilskrives hjertet, figurativt sett. Derfor er en av de enkleste måtene å oppmuntre hjertet til å snakke, rett og slett å engasjere det på en kreativ måte.

Det er et faktum at kreativitet ikke kommer fra intellektet. De store malere som van Gogh, inspirerende komponister som van Beethoven, er fantastiske musikere og kunstnere som gjør deg målløs med sine fantastiske skaperverk, har brukt mange verktøy som spenner fra kreativitet og fantasi. Rasjonalitet, logikk og fornuft er ingen av dem.

Ved å engasjere deg i kreative aktiviteter, uansett om du tegner et kunstverk, tar bilder, lager musikk eller skriver, vil hjertet ditt snakke gjennom deg. Kreative arbeider vil styrke forbindelsen med hjertet og vil tillate deg å oppdage det som kan fylle livet ditt med lidenskap.


Kroppsspråket er viktig for at du skal fange opp hjertets stemme.

Hjertet ditt kan gi seg til kjenne som en plutselig tanke som tilsynelatende kommer ut av ingensteds, men for mange manifesterer intuisjonen også kroppssignaler. Bare husk sist magen knyttet seg uten grunn før en ulykke skjedde. Eller følelsen av fred og glede, da du skulle ta en beslutning du visste – fra dypt i ditt hjerte – var riktig for deg. Følelsen av ro uten behov for rettferdiggjørelse og uten tanke på konsekvensene, visste du bare at det var det beste for deg.

Kroppen din er i stand til å oversette de intuitive meldingene som sendes til deg fra hjertet. Det gir intuisjonen en stemme å snakke med, på en grunnleggende måte som er lett å forstå. Når intuisjonen, som snakker gjennom kroppen din, vil fortelle deg at «noe ikke er riktig», vil det manifestere seg som «knuten i magen», en følelse av sykdom, indre nød eller smerte i brystet, men kan også kjennes ut som som du har en klump i halsen.

På den annen side, når du følger intuisjonen og når det du gjør er riktig for deg, vil kroppen din signalere det også. For meg er det følelsen av fredfullhet jeg legger merke til når jeg endelig tar en vanskelig beslutning, eller har en indre kunnskap om at jeg gjør det rette – uten tvil. Det manifesterer seg også som glede, en økning i motivasjon og energi, forbedret kreativitet, synkroniteter i livet mitt eller – det som mange beskriver som – følelsen av å ri på en positiv bølge.

Å lytte til kroppen og dermed forbinde deg med en «talsmann» fra intuisjonen din, gir deg tilgang til en kraftig kilde for informasjon som du ellers ville se bort fra som «bare en annen irriterende kroppslig følelse». Spesielt når du mottar «noe som er feil» meldinger, bør du virkelig være oppmerksom på hva hjertet ditt har å fortelle deg.

Følg spontane og intuitive tanker

Jeg er sikker på at hver og en av oss kjenner følelsen når en spontan tanke dukker opp, og gjør oss begeistret og fulle av energi for en bestemt ide. Men et par minutter senere begynner tvilen å komme til overflaten, og fra et øyeblikk til det andre har det rasjonelle sinnet fått kontroll over situasjonen ved å gi deg et dusin grunner til at du ikke bør følge hvor den intuitive tanken ville ha ført deg.

Jeg sier, ha mot til å følge dine intuitive ideer. Se hvor de leder deg. Vær spontan – ikke alle handlinger må tenkes gjennom. Hvis du får følelsen av å ta en annen vei enn du hadde planlagt, gjør det! Hvis du føler at du skal ringe en venn, gjør det! La intuisjonen snakke gjennom din spontanitet.


Det handler også om å stille deg selv et spørsmål og så lytte …

Du kan stille deg selv et spørsmål og lytte til svarene som kommer inn i tankene dine. Du vil legge merke til det – med en gang spørsmålet blir stilt – at et dusin tanker, ideer og svar kommer til deg, men dette er ikke det du skal lytte etter. I stedet, søk etter den indre viten så snart spørsmålet blir stilt. Hvis du er veldig erfaren med dette, vil den indre kunnskapen indikere, i et splittet sekund, svaret på spørsmålet ditt, før egoet svarer med tvil, ledsaget av ditt rasjonelle sinn.

Ha mot til å gå der ditt hjerte fører deg! Hvis dine følelser indikerer at noe ikke føles riktig, må du høre på dem. Ikke la press fra andre ta kontroll over livet ditt, og tvinge deg langs en sti som ikke er ment for deg. Ikke vær redd for å høre på følelsene dine. Lytt til hjertet ditt, og du vil alltid vite hva som er riktig for deg og hva som ikke er det. Stol på intuisjonen, din indre stemme og kroppens signaler.

Hjertets veiledning er tilgjengelig for deg, hvor og når du trenger det. Forsinkelsen av dialogen med hjertet ditt kan skje til tider, men jo mer erfaring du får, desto dypere vil forbindelsen til intuisjonen din bli.


   «Alle har intuisjon. Jo mer du anerkjenner den, desto sterkere og mer nøyaktig blir den, «
    Marla Mitchell


Begynn å se innover i deg for svar på spørsmålene du har stilt deg selv hele livet. Det er noen spørsmål om livet ditt som bare du kan svare på .

Der vil du også få svar på om du skal våge …. Våge å ikke gjemme deg for deg selv lenger. …. Få svaret på om kjærligheten er verd å kjempe for.

Lytt, lytt innover!!! Det du finner er ren magi, garantert!


  «Den eneste måten å få det du virkelig vil, er å vite hva du virkelig vil. Og den eneste måten å vite hva du virkelig vil, er å kjenne deg selv. Og den eneste måten å kjenne deg selv, er å være deg selv. Og den eneste måten å være deg selv er å lytte til ditt hjerte. «
    Mike Dooley

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden/


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..