Sår fra mor og far

Du vil ikke gå deg vill dersom du praktiserer ordene til William Ward:

«Gjør mer enn å høre hjemme: delta. Gjør mer enn gi omsorg: hjelp. Ha mer enn tro: praktiser. Gjør mer enn å være rettferdig: vær snill. Gjør mer enn å tilgi: glem. Gjør mer enn å drømme: arbeid. «

Jeg har  i mange år undret meg over noe som har vært et mysterium for meg. Jeg har forsøkt å finne ut hvorfor jeg mente at jeg var en sterk, selvstendig kvinne, men overfor de som sto meg nær ble jeg ofte en trengende, selvutslettende, usikker, med-avhengig, ullen dott.

Bit for bit, har jeg funnet frem til årsakene.  Det har gjort meg sterkere og tryggere på den jeg er, og jeg henfaller ikke til å gjøre meg avhengig av andre lenger. Nå føler jeg at jeg forlengst har funnet ut av det, og jeg kan se hva dette mysteriet alltid har vært.

Det er foreldre-såret.

Det er smerten til mor og far, innebygd i meg, gjennom smerten av deres mor og far, og smerten av deres mor og fars mor og far, og deres mor og far osv. Ned gjennom generasjoner, bevisst eller ikke, denne smerten har blitt overlevert i mønstrene til psyken vår. Du har gjerne slike mønstre du også, enten de er overlevert fra din mor, din far, begge to eller andre nære relasjoner fra barndommen din.

Når jeg kjenner sannheten, har jeg muligheten til å helbrede den, en gang for alle.

I dag  forstår jeg at mye av det mine foreldre slet med, var påført dem fra foreldrene deres.  Selv om de var bevisst på at de ikke ville gjøre de samme tabbene som sine foreldre, hadde de ikke verktøy og forståelse til fullstendig å lege sårene fra sin egen oppvekst.

Jeg roste meg av å være sterk, selvsikker og uavhengig og mest definitivt ikke redd. Men jeg kunne ikke unnslippe sårene fra «fortiden». Jeg begravde frykten min så dypt at jeg ikke kunne føle den lenger, akkurat som mine foreldre begravde sine følelser så dypt at de ikke kunne føle dem.

Jeg oppdaget, bit for bit, den begravde sannheten min, at så snart jeg kom nær andre, ble jeg som foreldrene mine og jeg hatet meg selv for det.

Forstå meg rett. Jeg elsket og så opp til foreldrene mine. Det er bare på noen områder at de ikke sto frem som de beste rollemodellene for meg, og min utvikling mot å bli en trygg og varm voksen.

Relasjoner, og da mener jeg ikke bare kjærlighets relasjoner, men alle typer nære relasjoner, ble den store testarenaen der skyggen min viste seg slik at jeg kunne se den i all sin (u) prakt.

Jeg vil aldri finne noen som kan møte meg gjennom styrken min, ble som et mantra for meg. Slik lot jeg andre bestemme kursen og innholdet i relasjonene mine.

Baksiden av dette er en tro på at jeg må være mindre enn jeg er for å bli elsket. Hvor kommer det fra denne negative tenkningen om meg selv? Er dette grunnen til at jeg ofte blir en svak, usikker og trengende kvinne i ulike menneskelige relasjoner? Fordi jeg er redd ingen kan håndtere mitt kraftige og sterke selv?

Bethany Webster har forsket på slike relasjoner og hva påvirkningen fra foreldre gjør med oss:

«Når vi blir sammenlignet med andre får vi lett en følelse av ikke å være gode nok.
Vi tror at det er noe galt med oss og føler skam.
Vi føler at vi må være små for å bli elsket og demper oss deretter.
Vi har en vedvarende følelse av skyld for å ville ha mer enn vi har for øyeblikket.»

Hvorfor? Hva er det med våre relasjoner, med våre foreldre som gjør dette med oss?

Det er frykt, våre foreldres frykt som havner på oss. Frykt for ikke å være gode nok, eller gjøre noe galt, eller ikke å følge reglene.

Mine foreldre følte  at de ikke var gode nok selv om de aldri sa det høyt, og selv om jeg bevisst avviser frykten, ubevisst, har den lenge fulgt meg og trykket meg ned.

Fra Websters forskning:

«Hvis en datter internaliserer morens ubevisste overbevisninger (som er en litt subtil form for» Jeg er ikke god nok «) så har hun morens godkjenning, men på en eller annen måte sviktet hun seg selv og sitt potensiale.

Men dersom hun ikke internaliserer morens bevisstløse tro i sine egne begrensninger, men snarere bekrefter sin egen kraft og potensiale, er hun klar over at hennes mor kan ubevisst se dette som en personlig avvisning. »

Arbeidet vi må gjøre som voksne for å helbrede sårene fra barndommen er ikke å klandre foreldrene våre for ikke å være gode nok, eller ønske at de var annerledes. Det handler om å komme til enighet med pregningen som vi bærer og helbrede den.

Fordi det alltid vil være pregning fra barndommen i oss. Alle har sår, i alle fall til en viss grad. De kan påvirke livene våre, eller kanskje bare være skygger vi ikke klarer å forholde oss til.

Å være forelder er en av de vanskeligste rollene et menneske kan ha. Uansett hvor gode vi er som forelder, vil vi alltid såre våre barn på en eller annen måte. Det er bare slik det fungerer.

Som voksne, er det opp til oss å møte vår psykiske pregning,  og avdekke de begrensende overbevisningene våre, for slik å kunne helbrede dem. Dette er hva det betyr å modnes.

Fra Websters forskning:

«Kostnaden for ikke å lege såret som er påført oss er å leve livet på ubestemt tid med:

En vag, vedvarende følelse av at «det er noe galt med meg.»
Aldri virkeliggjøre potensialet ditt ut av frykt for å mislykkes eller misbilligelse.
Å ha svake grenser og en uklar følelse av hvem du er.
Ikke føle deg verdig eller i stand til å skape det du virkelig ønsker.
Ikke føle deg trygg nok til å ta opp plass og si din sannhet.
Arrangere livet ditt rundt «ikke forstyr.»
Sabotere deg selv når du kommer nær et gjennombrudd.
Ubevisst vente på foreldres tillatelse eller godkjenning før du hevder ditt eget liv. »

Jeg oppdaget, med enda mer sjokk, at jeg var veldig sint på foreldrene mine. Jeg har alltid sagt at foreldrene mine var «gode forelder», og vi har hatt et «flott forhold.» Men dette var ikke hele historien. Det var langt mer kompleksitet ved vårt forhold enn bare enkel  kjærlighet, og jeg oppdaget dette for mange år siden da vi levde tett på hverandre.

Fordi følelser  ikke var akseptabelt å vise i oppveksten og heller ikke sinne, følte jeg meg skyldig og skamfull for å føle dette sinnet. Og enda mer skyldig og skamfull fordi jeg følte det mot foreldrene mine, de som hadde ofret seg for meg.

Jeg har heldigvis, lenge før foreldrene mine døde, kunne fortelle dem at jeg følte sinne mot dem uten frykt for at de ikke ville elske meg lenger. Og de sluttet ikke å elske meg. De forsto meg.

Det føles som et stort skritt mot helbredelse og opplevdes som en myndiggjøring i meg selv.

Tross alt, hvis du ikke kan kommunisere ærlig med foreldrene dine uten frykt for at sannheten om dine følelser vil bryte forholdet, hvordan i all verden kan du ha et følelsesmessig ærlig forhold med noen andre?

Du vil alltid være redd for at det å være følelsesmessig autentisk, vil bryte forholdet.

Og det er nøkkelen til å forstå hvordan våre foreldres sår påvirker de mellommenneskelige forholdene våre.

Forholdet vi har med våre foreldre som barn dikterer ofte våre forhold når vi blir eldre, enten vi innser det eller ikke. Og det er derfor, hvis du sliter med å skape gode relasjoner, det er så verdifullt å ta seg tid til å forstå ditt forhold til foreldrene dine.

Det er viktig for å fatte at når du ser på dine foreldres sår, at å lege dem, ikke har noe å gjøre med dem. Det handler ikke om hvorvidt de var bra eller dårlige foreldre, eller hvordan de sviktet deg. Det handler ikke om å skylde på dem, eller holde dem ansvarlig eller ønske at de hadde vært annerledes.

Det handler om å forstå dynamikken mellom dere og akseptere at de gjorde det beste de kunne på den tiden, og det er opp til deg å ta vare på dine egne behov nå.

Dette arbeidet gjør det mulig å omfavne deg selv som du er uten skam, og deretter kunne tilby deg og dine gaver til andre. Å lege foreldre – såret  handler til syvende og sist om å gå skikkelig inn i din egen kraft som en voksen.

Som et resultat av det arbeidet jeg har gjort på meg selv og såret fra foreldrene mine har jeg:

Lært å føle og håndtere følelsene mine.
Oppdaget at mine følelser og emosjoner er en kilde til visdom og informasjon.
Jeg har lært hvordan jeg skal utvikle sunne grenser. Jeg vet hvor jeg ender og den andre begynner, og jeg vet hvilke følelser som er mine og hvilke som tilhører den andre.
Jeg har lært at det er greit å sette mine egne behov først, at jeg betyr noe også!
Det er aspekter jeg fortsatt jobber med.

Spesielt:

Jeg trenger fortsatt å lære å ha medfølelse med meg selv. Jeg  lærer fortsatt å elske meg selv mer.
Jeg trenger å lære å ta meg selv mindre seriøst. Hvordan leke og ha det gøy!
Jeg har oppdaget at følelsen av sinne mot foreldrene mine fordi de ikke oppfylte mine behov er naturlig, men jeg ser også at jeg når jeg  ikke komme til fred med dette sinnet,  hindrer det meg fra å flytte inn i min fulle makt som kvinne.

Jeg aksepterer i dag foreldrene mine for hvem de var med begrensninger og gaver. Slik kan jeg fritt hevde mine egne indre gaver og jeg har lært å elske dem betingelsesløst akkurat som de var. Dette er det arbeidet jeg har holdt på med.

Jeg vet at jo mer jeg er i stand til å helbrede og eie mine egne foreldres sår før jeg selv fikk barn, desto mindre såret ville barna mine ha vært. Dessverre forsto jeg ikke dette til fulle før de to guttene mine ble voksne. Jeg håper at min sønn (han som lever) vil klare å gi sine barn et mer reflektert syn på det jeg nå har oppdaget.

Dette er hvordan de karmiske mønstrene brytes. Hver generasjon, har en mulighet for økt bevissthet, for større aksept, og for helbredelse og frigjøring.

«Kjernen i ditt
sanne selv
er aldri tapt.
Gi slipp på alt
å late som og
å bli
det du nettopp har gjort
for å tilhøre.
Krøll deg sammen med din
råhet og kom hjem.
Du trenger ikke å
finne deg selv;
du må bare
slippe deg selv inn.

D. Antoinette Foy

Jeg er en sterk, trygg, kraftfull kvinne. Det har jeg alltid vært. Likevel har jeg også vært svak, usikker og trengende. Alle disse karaktertrekkene har definert meg. Min fornektelse og avvisning av de delene av meg som jeg ikke liker, speiler min fornektelse og avvisning av de delene av foreldrene mine som jeg ikke likte, paradoksalt nok tillot jeg disse delene å blomstre i meg.

Det var først da jeg endelig hadde mot til å snu og se på hele meg, at jeg kunne begynne å helbrede de delene av meg, og også mitt forhold til foreldrene mine.

I mange av relasjonene jeg hadde til andre mennesker var jeg mer svak, trengende og usikker enn jeg var sterk, selvsikker og kraftig. Jeg bagatelliserte meg selv for å få den kjærligheten jeg så desperat trengte.

«Elsk deg selv. Tilgi deg selv. Vær tro mot deg selv. Hvordan du behandler deg selv setter standarden for hvordan andre vil behandle deg.»

Steve Maraboli

Nå har dette endret seg.

Nå kjenner jeg min egen kilde til kjærlighet, og det er mitt ansvar å dekke mine egne behov.

Jeg må ikke lenger oppsøke andre for å fylle det tomme hullet jeg hadde inne i meg.

Mysteriet er løst og jeg bli den kvinnen jeg alltid trodde at  jeg var, full av kjærlighetens magi.

«Ikke stå ved min grav og gråt
Jeg er ikke der; Jeg sover ikke.
Jeg er tusen vinder som blåser,
Jeg er diamanters skinn på snø,
Jeg er solen på modnet korn,
Jeg er det milde høstregnet.
Når du våkner om morgenen er stillhet
Jeg er raskt oppløftende hastverk
Av rolige fugler i sirklende flukt.
Jeg er de myke stjerner som skinner om natten.
Ikke stå på min grav og gråt,
Jeg er ikke der; Jeg døde ikke.»

Mary Elizabeth Frye

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..