Utøve magi


«Du er en liger! Du er som en blanding av løve og tiger, avlet for ferdigheter i magi! Du er unik og ikke redd for å være deg selv. Og du  finnes faktisk!»

 Jeg svarte for moro skyld på noen spørsmål for å finne ut hvilket dyr jeg ligner mest på. Tro det eller ei, men jeg ble en liger. Når det gjelder de andre egenskapene til ligeren, er den rask, og har blant annet en mild væremåte og en personlighet som utstråler styrke. Det ga gjenklang langt inn i sjelen, selv om jeg aldri hadde hørt om en liger før. 

Gjennom ulike hendelser og erkjennelser, har jeg oppdaget hvor mye magi som finnes rundt meg og inne i meg. Før var det skjult for meg. Jeg var ikke en gang villig til å utforske det. Derfor var det artig å bli sammenlignet med en liger og dens evne til å skape magi.

For meg er det stort å kunne videreformidle noe av det jeg har erfart og lært om magi til deg.

Ler du av meg?

Helt greit det. Det er som Roald Dahl sier, at de største hemmelighetene finnes på de mest usannsynlige stedene. Om jeg ikke tror på magi, så vil jeg heller ikke finne tegn til den. Det handler om innstillingen  jeg har til livet. Om jeg har en positiv innstilling eller om jeg ser med skepsis på alt som skiller seg ut. Tror jeg at livet er på min side, eller tror jeg at det er ute etter å såre meg.

Det blir som en selvoppfyllende profeti. Det jeg fokuserer på, det får jeg mer av.

«Magi eksisterer. Hvem kan tviler på det, når det er regnbuer og blomster, musikk fra vinden og stillhet fra stjernene? Alle som har elsket har blitt berørt av magi. Det er en så enkel og en slik ekstraordinær del av livene vi lever. »

Nora Roberts

For meg er det viktig å se etter muligheter og se etter noe vakkert, både i naturen og i andre mennnesker.  Når jeg klarer det, er det uendelig mye vakkert å finne. Det er som små åpenbaringer. De møter meg og får meg til å stoppe opp i  undring, takknemlighet og glede.

«Verden er full av magiske ting, som tålmodig venter på at våre sanser skal vokse seg skarpere.»

W.B. Yeats

Det handler også om å ta alt i beste mening. Med andre ord ikke tro det verste, at noen er ute etter meg, ikke liker meg eller meler sin egen kake.

Ok. Så hender det at jeg blir skuffet, men det skjer forbausende sjelden.

John O’Donohue sier det på en litt annen måte. Han snakker om vårt indre lys. Det er så viktig å leve med et åpent hjerte, slik at lyse kan slippe frem. Det er altfor mange som lukker det inne og går glipp av alle mulighetene livet tilbyr.

«Det er et stille lys som skinner i hvert hjerte. Det trekker ingen oppmerksomhet til seg selv, selv om det alltid er hemmelig tilstede. Det er det som opplyser våre sinn slik at vi kan se skjønnhet, ha et ønske om å søke muligheter og få våre hjerter til å elske livet. Uten denne subtile pådriveren ville våre dager være tomme og trette, og ingen horisont ville noensinne vekke vår lengsel. Vår lidenskap for livet er tydelig støttet fra et sted i oss som er knyttet til livets energi og begeistring. Dette sky indre lyset er det som gjør oss i stand til å gjenkjenne og motta vårt nærvær her som en velsignelse. Vi går inn i verden som fremmede og er alle arvinger til en høst av minner, ånd og drømmer som har gått foran oss. De omslutter, nærer og støtter oss.»

John O’Donohue

Kunsten er så klart å forårsake forandring i bevisstheten.

De fleste moderne magiske forfattere, som Aleister Crowley  har bekreftet at hoved formålet med magi er å forandre utøveren, snarere enn den ytre verden. Det er også sant at ved  å arbeide med det indre, vil endring skje i den omkringliggende virkeligheten, enten direkte eller som følge av  endring i bevissthet og vilje til å gå ut og gjøre verden til et bedre sted.

  Selv om det jeg gjør ikke har noen effekt på ytre hendelser, gjør det meg bedre fordi jeg har gjort noe for å hjelpe. 

» Gudene hjelper de som hjelper seg selv»

Med andre ord for at magi skal virke, må jeg gjøre noe selv. Det er en jødisk historie om en mann som ber hver dag til Gud om å vinne i lotto. Etter mange år uten å vinne hører han Gus si fra det høye: «Møt meg på halvveien – kjøp et lotto lodd!»

Det er her vi så ofte feiler som mennesker. Ingen ting kommer av seg selv. I alle fall sjelden.

«Tro noe og universet er på vei til å bli endret. Fordi du har endret deg, ved å tro.Når du har endret deg, begynner andre ting å følge etter. Er ikke det slik det fungerer? »

Diane DuaneEt annet viktig aspekt av magi er å la være å anerkjenne resultater fordi de ikke ser ut som det vi forventer. Det er en historie om en mann, som midt i en flom, ber Gud om å redde ham. En båt kommer forbi og tilbyr å redde han, men han avviser hjelpen og sier: «Nei, Gud vil strekke  sin hånd ut for å redde meg.» Så kommer to båter til, og han sier det samme. Endelig svinger en helikopter over han, men igjen avviser han hjelpen som tilbys. Til slutt drukner han. Når han kommer til himmelen, spør han Gud: «Hvorfor reddet du meg ikke?» Og Gud svarer: «Jeg sendte deg tre båter og et helikopter – hva mer ville du ha?»

 
Vi eksisterer innenfor jordens elektromagnetiske felt. Noen mennesker og dyr er følsomme for svingninger i dette feltet. Så det kan påvirke oss, og kanskje vi kan påvirke det, eller samhandle med det. Magisk energi overføres formodentlig, enten via et hittil ukjent samspill mellom bevissthet og jordens magnetfelt. Vitenskapen har hittil ikke klart å bekrefte ekstra sensorisk oppfatning og andre psykiske krefter. Det er likevel ingen grunn til å tvile på at de eksisterer. Jeg velger å tro at de er virkelige. Jeg har erfart det.

Om magi påvirker av den ytre virkeligheten kan diskuteres. Magi, meditasjon og bønn kan imidlertid forvandle psyken, og er derfor en verdifull praksis å engasjere meg i. Vitenskapelige eksperimenter har vist at engasjement i meditasjon og kontemplativ bønn forandrer hjernebølge-mønstrene mine og gjør meg roligere.

«Det er en absolutt menneskelig visshet at ingen kan kjenne sin egen skjønnhet eller oppfatte en følelse av sin egen verdi før den er blitt reflektert tilbake til ham i speilet av et annet kjærlig, omsorgsfullt menneske.»

John Joseph Powel


Den alltid tilstedeværende virkeligheten av magi er en del av livet mitt, og det er vakkert. 

Det er en tilstand av å være.
Magi er en måte å leve på.

Det er en form for fortryllelse.

Magi er når jeg er er «i strømmen» av livet og alt fungerer for meg på merkelige, uventede måter.

Det er når manifestasjon, synkronisering og forvarsler følges ad.

Manifestasjon er tanken om at mine tanker og følelser skaper virkeligheten min.

Synkronisitet er en meningsfylt tilfeldighet, når den fysiske virkeligheten retter seg mot mine indre følelser på en meningsfull måte.

Forvarsler er når jeg fornemmer fremtidige hendelser ved hjelp av mine psykiske sanser.

Jeg pleide å tenke at manifestasjon, synkronisering og forvarsler var separate hendelser. Nå skjønner jeg at de overlapper hverandre, og når de gjør det, er det magisk.

Det som førte til denne endringen i meg, var et møte med en ukjent. En ukjent som jeg umiddelbart forsto ville bety mye for meg. Kontakten og respekten for hverandre var tilstede umiddelbart.  Jeg fikk en overveldende følelse av at livet mitt kom  til å endre seg på en måte som jeg ikke engang var klar over da. Rent intuitivt visste jeg at endringene ville bli store, større og mer fantastiske enn jeg noen gang før hadde opplevd. Jeg hadde møtt min tvillingsjel.


«Tvillingsjeler møtes ikke endelig et sted. De er i hverandre hele tiden.»

Rumi

For at du skal forstå, vil jeg dele noe jeg skrev om inspirasjonen min. Inspirasjon og magi henger for meg sammen og er det som løfter meg opp og gjør hver dag til en helt spesiell opplevelse.

https://synnasverden.net/2017/03/20/dette-inspirerer-meg/

Det handler mest om hva som skjer i min egen indre verden. Selvfølgelig også stimulert av ytre hendelser. Når våre veier overlapper hverandre, uansett på hvilken måte, skapes det ny magi og håp om en enda mer magisk fremtid.  For meg gir det energi, mot og vilje til å nå uante «høyder».  Jeg vet at det samme skjer for inspirasjonen min.

Jeg vil så gjerne være den beste utgaven av meg selv.

«I fantasien tror vi at kjærlighet er adskilt fra oss. Egentlig er det ingenting annet enn kjærlighet, når vi er klare til å ta imot den. Når du virkelig finner kjærligheten, finner du deg selv.»

Deepak Chopra


 Jeg feiler ofte, men jeg har en intensjon om å leve et magisk liv. Det handler om å ikke gi opp og at det er lov å trå feil:


 Dette betyr at jeg gir mine bekymringer over til livets under. Det er den store orkestratoren. Det ligger under all eksistens. Når jeg overgir viljen min til livet, velger jeg å gå med strømmen.  Jeg overgir meg til det aller beste – og jeg kan ikke vite hva det er – det er utenfor min kunnskap. Jo mer jeg overgir meg til livet, jo mer magisk blir livet mitt.

 Etter at jeg har sluttet med å tvinge frem hendelser som passer meg, kan jeg tilpasse meg til det som er. Det betyr at jeg er i en tilstand av takknemlighet, lykke og tillit. Selv når livet har gått i «dass», har jeg tilgang til denne indre kjennskapen fra hjertet mitt. Det gode er inne i meg.  Det er lyset som alltid er der. Den indre kjennskapen er en gnist av guddommelighet.  Ren magi.

Å komme dit handler om å begynne å være takknemlig for hva som skjer i livet mitt. Legge merke til det gode. Meditere i stillhet. Det handler om å legge merke til de intuitive innsiktene jeg mottar. Eventuelle intuitive fornemmelser, visjoner eller ord som kommer inn i tankene mine er viktige indikatorer på at jeg er på rett vei. Når jeg er i samsvar med dette, er disse innsiktene veivisere. De er ledetråder for å få meg på sporet. Jeg legger merke til at de manifesterer seg  i virkeligheten.

 Når den intuitive fornemmelsen manifesterer seg i virkeligheten, bekrefter det at jeg er på rett spor. Når manifestasjon skjer, forstår jeg at alt er tilkoblet.

Synkroniteter opptrer når virkeligheten  svare på mine indre fornemmelser. Jeg har hatt fantastiske synkroniteter som har guidet meg til å ta positive beslutninger og få ny innsikt. 

j»Magi er uforklarlig. Som Clarke sa, «Enhver tilstrekkelig avansert teknologi kan ikke skjelnes fra magi». For meg er science fiction og fantasi ikke veldig langt fra hverandre. De ber deg om å strekke deg utover den nåværende virkeligheten og spørsmålet, hva om? Magi er det vidunderlige uventede og uforklarlige, eller kanskje, hvis du liker utfordringer, det du ikke kan forklare ennå. I livet er det kanskje noe som vanlige mennesker opplever en gang i en blåmåne, når alt flyter lett. Noe du opplever i øyeblikk av kreativitet og som er ubegrenset glede. Det kan være lykksalig eller et produkt av et langt, omhyggelig arbeid, men det er absolutt undring.»

Ukjent

Jeg vet at jeg vet. Ingen andre vet for meg. Jeg har nylig gjort en meditasjon der jeg ble guidet til å bruke ordene «Jeg vet» som et mantra. Når jeg er trygg, trenger jeg ikke andre mennesker til å veilede meg. Jeg trenger bare å stole på forbindelsen jeg har til det indre lyset mitt.

Ofte er det lett å forsere det jeg vet. Det er viktig å være lydhør og ikke ødelegge med iver det som holder på å utvikle seg. Selv om knoppen bryter seg vei gjennom jordskorpen, tar det tid før den står i full blomst. For meg har det vært en vanskelig lærdom å lære. Jeg kan selvsagt gi god pleie for optimale vekstforhold, men jeg kan ikke forsere knoppens iboende egenskaper. Den bruker den tiden den skal for best mulig resultat. Jeg ønsker ikke en blek avskygning av dens vakre væren. Derfor må jeg vente i tålmodighet til den er klar.

Pocahontas er en stor metafor for å handle i tro. Det var et kompass som dirigerte Pocahontas til sin skjebne. Kompasset representerer indre kjennskap og tilpasning til guddommelig vilje. Ingen rundt henne forstod hennes valg, men hun fulgte skiltene, og fulgte kompasset uansett. Hun handlet  i trygghet om at hun var ivaretatt.

Jeg vil være som henne!!!

«Hør med hjertet ditt, du vil forstå.»

Bestemor Willow

Det er akkurat det jeg må gjøre: Overgi meg, tilpasse meg, legge merke til og handle i tro.


«Tro i ditt hjerte

Tro i ditt hjerte at du er ment å leve et liv fullt av lidenskap, formål, magi og mirakler.»
Roy T. Bennett

Besøksiden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..