Indre veiledning

«Livets lekse: Når du vet, men ikke vet hvordan du vet – stol på det. Logikk vil ha deg til å tvile, andre vil si at du er gal, tid kan synes å trekke ut før det du vet vil skje, men din indre veiledning vil aldri føre deg på villspor.»
Cheryl O’Connor

Hva er egentlig en drøm? Det kan være så mangt.

For noen betyr det et mål vi setter for oss selv, det vi jobber mot å oppnå. For andre betyr det noe som skjer utenfor vår kontroll mens vi sover. En drøm som ofte er svært lite logisk.

Det er  mange definisjoner på ordet drøm:

Rad av bilder eller ideer tilstede i sinnet under søvn.
En ufrivillig visjon oppstått i våken tilstand.
En frivillig visjon som vi hengir oss til i våken tilstand.
En vill eller forgjeves fantasi.
Å tenke eller forestille oss noe på en svært utenkelig måte.
Visualisering av en ønsket eller fryktet fremtid.

Drømmeland er beskrevet som – landet av fantasi eller begjær.
Drømmeverden – En verden av begjær snarere enn av objektiv virkelighet.

Med andre ord er ikke drømmer alltid virkelige.

Det er jeg ikke helt enig i!

Det finnes uendelige muligheter inne i hver og en av oss. Muligheter som  skapes av drømmene vår. Ingen av oss er noen gang koblet fra livsenergien som er selve skaperkraften i oss. Dersom vi var koblet fra, hvordan ville vi da eksistert? Den 6. sansen vår er en del av denne livsenergien, eller en del av intuisjonen vår, om du vil.

Livet snakker til oss på et språk som mange av oss har glemt, enten vi drømmer i søvne, eller drømmer i våken tilstand i form av bilder, ord, tanker og følelser.

Dersom du opplever det vi vanligvis kjenner som en drøm, enten i den såkalte våkne virkeligheten, eller i det vi kaller søvn,  trenger du å vite hva de ulike personlige symbolene betyr i drømmene dine.  Det er som å ha et gratis gyllent skattekart som gir deg frihet til å navigere, ikke bare i den fysiske virkeligheten, men også i drømmene du har når du  sover med tillit og et åpent hjerte.

«Universet vet alltid hvordan, når, hvor og hvorfor, og det vil du  også vite… men det kan ikke være et svar, før det er drømmer.»
Universet

For meg kommer forklaringene på drømmene mine gjennom meditasjon ute eller inne, i dusjen, en aha opplevelse mens jeg leser eller ser på tv, mens jeg  går tur eller gjennom et utall andre situasjoner. Det handler om å åpne meg opp for den kreative kraften som bor i meg, og tillate den å vise meg vei.  Jeg har mine helt spesielle symboler. Du har dine som trolig er annerledes, i alle fall på noen områder. Jeg tror ikke at å lese en drømmetydningsbok hjelper deg noe særlig. Det er fordi vi har våre egne tegn, som ikke nødvendigvis samsvarer med faciten fra slike bøker.

Det handler om å lytte til den indre stemmen vår, og stole på at det den forteller er sant. Noen ganger lurer vi oss selv, og tolker stemmen feil med vilje eller ubevisst med vilje. Det er som oftest når vi ikke får svaret vi ønsker oss, og i stedet prøver å presse gjennom et svar som ikke er der.

«Alt som kommer til meg
er en refleksjon av den jeg er.
Det som er inne i meg, men også rundt meg.
Det gir meg ingen tvil
om hvilket arbeidet som må gjøres
for at jeg skal forstå at jeg er hel.

Jeg dømmer ingen, aksepterer alle,
overgir meg til oppturer og nedturer.
Føler smerten i meg,
for meg selv kan jeg aldri gjemme meg.
I det jeg blir ett med hjertets innerste stemme
begynner jeg å innse at min eneste rolle
er å elske og respektere alt som er rundt meg,
men først og fremst elske og respektere meg selv. «

I en periode hadde  jeg behov for svar på mange av livets utfordringer.  Jeg begynte å behandle alt, gjenstander, mennesker, hendelser og dyr jeg møtte, slik jeg ville gjort med en drøm. Ville svarene jeg søkte komme til meg?

Jeg brukte metoden jeg har utviklet for å arbeide med drømmene mine på alle dagens situasjoner, på spørsmål og følelser om det som skjedde i løpet av dagen.  Jeg oppdaget at jeg ofte fikk svar på noen av spørsmålene eller grubleriene jeg hadde i min våkne virkelighet, på lik linje med svarene jeg fikk gjennom drømmer.

Slik kan jeg avsløre hva livet virkelig vil meg. Drømmer har  ofte gitt meg  både råd og veilending når jeg ikke aner hvordan jeg skal forholde meg til et problem eller en situasjon.

Jeg ble både overrasket og glad da jeg oppdaget at  de personlige symbolske betydningene jeg hadde brukt en god del tid på å bli kjent med gjennom drømmene mine, også kunne anvendes i mitt daglige liv. Med andre ord alt som hendte meg i løpet av dagen. Jeg oppdaget at jeg i hovedsak faktisk lever som i en stor drøm. En drøm som jeg selv har skapt, enten jeg er våken eller sover.

«Noen sier at det vi alle søker er en mening med livet. Jeg tror ikke det er det vi egentlig søker. Jeg tror at det vi søker er en opplevelse av å være i live, slik at våre livserfaringer på det rent fysiske planet vil gi resonans med vårt eget innerste vesen og virkelighet, slik at vi faktisk føler rusen av å være i live.»
Joseph Campbell

Derfor prøver jeg å behandlet alt jeg møter som et symbolsk aspekt av meg selv. Når jeg har hatt behov for å ta en beslutning om hvilken vei jeg skal velge, om noe er riktig for meg eller ikke. Eller når det har vært noe jeg ikke helt har forstått som jeg trenger å se og forstå.

Det tar litt tid å få taket på det. Etter at jeg begynte å praktisere det, har en helt ny bevissthet åpnet seg for meg. En bevissthet som forbløffer meg med sin treffsikkerhet og visdom.

«Den største visdom finnes i enkelhet. I kjærlighet, respekt, toleranse, deling, takknemlighet og tilgivelse. Det er verken komplisert eller avansert. Den virkelige kunnskapen er gratis. Det er kodet i DNAet vårt. Alt du trenger er inne i deg. De store mestere har sagt det fra begynnelsen. … uttrykt gjennom  hjertet. Finn ditt hjerte og du vil finne din vei…»

Etter at jeg begynte å se på dagliglivet symboler, som om de var en en drøm, oppdager jeg at jeg tar situasjoner som oppstår mindre personlig. Ofte klarer jeg å se litt dypere inn i problemet, dvs. hva det lærer meg om meg selv og handlingen jeg må ta, eller ikke ta, i forhold til det som skjer.

Jeg innså at meldinger for personlige vekst alltid finnes, og det gjelder uansett hvor stor utfordringen eller «problemet» er. Som John Lennon sa:

«Det finnes ingen problemer, bare løsninger .»

Først var det bare en teori som ga mening før jeg tok sjansen på å sette teorien ut i praksis. Noen lekser tar lengre tid å forstå enn andre. Det er lett å referere til de gjentatte negative erfaringene som feil. Det samme kan skje når jeg opplever noe som ikke er hyggelig. Jeg tar det som feil, i stedet for læringskurver. Det er så altfor lett å tenke negativt om det jeg erfarte. Etter at jeg ofte har opplevd det samme i ulike settinger,  så  plutselig vet jeg hva det er jeg er ment å lære  og forstå. Fordi jeg har opplevd det, integrert det, og forstått det og slik kan bruke det i  livet mitt. Som et eksempel ble jeg i mange år møtt med fornærmende oppførsel fra andre. Da jeg sluttet å misbruke meg selv, dukket ikke lenger refleksjonene av det jeg tenkte om meg selv opp i form av fornærmelser. I stedet ble jeg møtt med verdighet og respekt, fordi jeg tenkte positivt om meg selv.

«En sann gave, sann helbredelse vil begynne med våre tanker.
Når vi holder liv i våre sinn med positive tanker,
vil selv den som er stygg snart bli vakkert. Vi begynner
å gjøre hyggelige ting fra hjertet og tenke gode ord.
Dette får vår aller beste essens til å utfolde seg på en  fantastisk
måte. Når vi mestrer våre tanker, mestrer vi våre liv.»

Hvor mange ganger møtte jeg ikke mennesker som jeg følte behandlet meg dårlig. Jeg ble  møtt med situasjoner som ga meg følelser som sinne, frustrasjon, tristhet og skuffelse. Jeg, eller den andre personen, ble ofte værende igjen med intensiteten i følelsene mine. Noen ganger konfronterte jeg personen og prøvde å sortere ut problemet. Andre ganger gjorde jeg det ikke.

Ofte ble problemet aldri nevnt igjen, mens jeg prøvde å late som ingenting var skjedd. Jeg følte en usynlig barriere melom oss, eller jeg bare unngikk den jeg trodde hadde forårsaket forvirringen eller ubehaget mitt. Jeg ble ofte fornærmet over noe en annen hadde gjort eller sagt. I det finnes et interessant ord. Angrep. Når jeg bruker angrep oppstår et gjerde. Det vil si en barriere som er så sterkt at ingen kan komme gjennom den.

Mange har aldri lært og mestrer ikke  effektiv kommunikasjons-  eller gode konfronterende kommunikasjonsferdigheter. De fleste av oss går gjerne en mil i stedet for å konfrontere en annen med noe ubehagelig. Det være seg hva en annen har sagt, gjort eller ikke gjort. Mye i vår vestlige kultur er som en konkurranse, vinne eller tape om rett og galt, om min vei eller andres vei. Med effektive kommunikasjonsevner og gode konfronterende ferdigheter behøver det ikke å være på denne måten.

«Hvis du leter etter sannheten utenfor deg selv,
Blir den lenger og lenger unna.
I dag når jeg går alene, møter jeg den overalt.
Jeg går. Den er det samme som meg, men «jeg» er den ikke.
Bare hvis du forstår det på denne måten
vil du fusjonere med hvordan ting er.»
Tung-Shan

Konfrontasjonen trenger å  flytte fra ubehag, sterke følelser, angrep eller beskyldninger til klare grenser, selvsikkerhet, effektiv kommunikasjon, selvtillit og gjensidig respekt med et ønske om å forstå hvor den andre kommer fra.  Det gjøres ved å stille spørsmål, ved å være nysgjerrig, snarere enn å dømme,  anklage, tro, kritisere, forsøke å få en annen til  å føle seg skyldig eller ved å sette opp et stengsel.

Når vi klarer å se på absolutt alt og alle vi møter som et symbolsk aspekt av oss selv, som deler av oss selv, føler vi mer aksept og takknemlighet for alt som er rundt oss.  Det skjer selv om vi absolutt ikke føler at hendelsen  som har utløst vår egen underbevisste sårbarhet og reaktive atferd er positiv. I alle fall ikke i første omgang. Det er uansett vårt ansvar å håndtere situasjonen. Ingen kan få en annen til å føle noe. Det er våre følelser, ingen andres.

Overalt hvor vi går, alt vi hører, alt vi overhører, alle vi møter og hver eneste situasjon vi møter på har en dypere mening når de behandles symbolsk. Meldingene er overalt, men vi ser dem sjelden, for ikke å si takker for dem, eller de uvurderlige gavene de og andre fører inn i livene våre. Vi er vanligvis opptatt med å skynde oss her eller der, og ærlig talt hva er det vi skynder oss til? Mange sier «jeg skal dit.» Hvor er det?

«Uansett hva du godtar inn i ditt sinn, så har det realitet for deg. Det er en aksept av det som gjør det virkelig.»
Et kurs i Mirakler.

Ofte er vi så opptatt med å snakke om en situasjon, føle at vi er urettferdig behandlet, eller vi gjennopplever hendelser som har opprørt oss om og om igjen. I stedet for å stoppe og være stille  nok til virkelig å lytte og se sannheten om hva som egentlig skjer.

Ofte sliter og lider vi gjennom erfaringene våre. Vi dømmer, kritiserer, gjør motstand, og anklager, foretar antagelser og prøver å finne ut hvorfor en annen har opptrådt slik de har. Sjelden spør vi dem hvorfor eller hva som skjer med dem. Flere ganger enn ikke, diskuterer vi saken med noen andre, med forutinntatthet, eller prøver å gjette hvorfor en annen har gjort eller sagt det han/ hun sier.

Noen ganger kan vi til og med gå så langt som ikke en gang å snakke til dem vi føler forårsaket lidelsene våre. Underbevisstheten får oss til å projisere oss selv over på andre, ved å skylde på dem for hva som skjer i livene våre og for følelsene vi føler.

Hver eneste erfaring vi har hatt eller har i livet, har vi skapt  i et dypere nivå i oss selv. Hver og en av oss har fått fri vilje. Når vi virkelig forstår det, har vi lært å akseptere  og ta fullt ansvar for alt som har  forekommet og forekommer i livene våre.

«Noen ganger synes livet umulig, noen ganger synes drømmer umulig, men hvis du våkner opp hver dag og tror at  du kommer til å ha en flott dag, så vil du ha en god dag!!
Velg å være lykkelig og du vil være lykkelig!!
Smil hver dag!!
Vi får det vi gir!!»

Et av de raskeste, vakreste og enkleste bemyndigende ordene, noen, noen gang kan bruke er «jeg». «Jeg føler»,  «jeg tror»,  «jeg lurer på», «jeg må», «jeg burde», «jeg vil», i stedet for å bruke ord som «du gjør meg»,  «du tror at jeg»,  «du må»,  «du bør / bør ikke «, » du skal / skal ikke «, » du gjør ikke»  osv.

Så mange ganger ender bruken av «du» opp i en krangel med hevede stemmer, og intense følelser kommer til overflaten. Det virker for meg som at når vi ikke føler oss hørt eller forstått, heves  automatisk stemmen. Kanskje i et ubevisst forsøk på å bli hørt.

Å si noe høyere gjør det ikke noe bedre forstått. Det bare fører til at den andre personen også hever sin stemme

I det øyeblikket vi bruker ordet «du» foran alle andre ord, spesielt når vi opplever sterke følelsesmessige reaksjoner eller ubehag, projiserer vi over på en annen person, og vi vil automatisk skape en barriere mellom den personen og vårt selvbilde.

En rolig sinn er alt du trenger. Alt annet vil skje med rette,
når hjernen din er rolig. Mens solen stiger blir
verden aktiv, slik påvirker selvbevissthet endringer i
sinnet.
Se på ditt sinn lidenskapsløst. Det er nok til å roe
det. Når det er stille, kan du gå bakenfor det. Ikke hold det
opptatt hele tiden. Stopp det – og bare vær. Hvis du gir det
hvile, vil det slå seg ned og gjenvinne sin renhet og
styrke.»
Nisargadatta

Mens hvis vi erstatter «du» med «jeg» gir vi verken vår egen personlige makt eller  vårt eget ansvar for den vi er bort. Andre vil ikke sette opp en usynlig barriere som «du» kaster mot dem som et personlig angrep, som deretter presser dem inn i et rom av øyeblikkelig forsvar, forårsaket av krenkelser, og  skyver dem lenger unna.

Det er et barnerim jeg kommer på som på overflaten betyr ingenting, men det har en stor og dyp visdom:

«Ro ro ro din båt
Ta din åre fatt
Vuggende, vuggende, vuggende, vuggende
Livet er bare en drøm! ( direkte oversatt fra den engelske versjonen.)

I hovedsak er en båt et fartøy som seiler over og gjennom vann. Kroppene våre er fartøyet vi seiler gjennom livet i. Vann er vanligvis et symbol på følelsene våre. Derfor symbolsk sett representerer båten oss og hvordan vi kan håndtere følelsene vi reiser gjennom.  Det er dersom vi virkelig har innsett at livet bare er en drøm som vi selv har skapt.

Jeg har lært at det er opp til meg å gjøre meg lykkelig og gjøre det jeg mener er best for meg!

Det handler om å være meg bevisst alt som møter meg, og se det som livets vidunderlige måte å gi meg innsikt og forståelse for alt som er, både i meg og rundt meg. Slik har livet mitt blitt en magisk reise.  En reise gjennom drømmer og den virkeligheten jeg velger å skape gjennom drømmene mine. En reise som alltid klarer å gi meg nye opplevelse, ny innsikt, og ikke minst forståelse og omsorg for andre. Det er kjærlighetens magi i praksis.

«Du vet at livet er for kort som det er og ingen av oss er lovet i morgen!!
Så arbeid som om du ikke trenger penger. Elsk som om du aldri har vært såret. Syng som om ingen hører og dans som om ingen ser !!»

 I dag er din dag, Gjør det beste ut av den!!

Du har det som trengs, du kan vinne …

Du har det som trengs, du kan vinne.
I dag er dagen for å begynne.
Ikke gi opp her, ikke slutt.
Øyeblikket er nå, det er dette.
Jeg vet at du kan, så du vil
komme til toppen av bakken.
En del av moroa er å klatre.
Du må bare bestemme deg.

At i dag er dagen din.
Og ingenting kan stå i veien.
I dag er dagen din.
Alt skjer på din måte.

Når noen kaster pinner og steiner.
Alt de kan bryte er dine bein.
Og livet vil sparke deg rundt.
For så å sparke deg igjen når du er nede.

I dag, i dag, i dag, i dag.

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..