Sinn, tanke, hjerte

“Husk livets skjønnhet. Se stjernene, og se deg selv løpe med dem. ”

Marcus Aurelius

Verden er ikke bare her. Alt og alle jeg ser, ser jeg gjennom linsene til tankene mine. Sinnet er der tankene oppstår og dannes. Det er ikke bare med øynene, men med tankene jeg ser verden. Så mye avhenger av tankene. Hvordan jeg ser meg selv, hvem jeg tror jeg er, hvordan jeg ser andre, hva jeg tror meningen med livet er, hvordan jeg ser på døden, Gud, mørket. Skjønnhet bestemmes av sinnsstilen jeg har.

Det jeg for ofte glemmer, er at hjertet kan påvirke sinnet, påvirke det med kjærlighet, takknemlighet og glede.

Det handler om valgene jeg tar i livet. Jeg kan trekke meg tilbake, og ergre meg over, og dvele ved livets motgang og urettferdighet, eller jeg kan prøve å finne ut hvordan jeg kan omgjøre det negative til noe positivt, hvordan jeg kan påvirker tankene mine. Jeg vil at de i størst mulig grad skal hente sin kraft fra hjertets dyp.

Sinnet og hjertet utfyller hverandre. Sinnet blir styrt av teorier og vitenskapelige fenomener. Det er drivkraften til avansement og utvikling. Hjertet kan, om jeg slipper det til, guide sinnet med godhet og medfølelse.

«Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares; for livet utgår fra det.»

Ordspr. 4:23

Sinnet er intellektet, det er senteret hvor kunnskap lagres. Det samler opplysninger, tenker over dem og trekker så slutninger ved å anvende fornuft og logikk. Ettersom det er i stand til å lære og oppfatte, kan det sammenholde opplysningene det mottar, og danne begreper og mønstre. Når de forskjellige opplysninger bringer klarhet i en sak, har jeg kunnskap om den. Visdom og forstand er noe jeg får når jeg er i stand til å gjøre praktisk bruk av denne kunnskapen, og tydelig kan se hva som på en meningsfylt, passer sammen og danner et hele.

Det handler også om hjertet, om hengivenhet, motiver og ønsker, ikke bare mental evne til å lære.

Hjertet og sinnet er forskjellige, men det er likevel et nært forhold og samspill mellom dem. Hjertet og sinnet er avhengig av hverandre. Hjertet får næring fra sinnet, for det er med min bevisste hjerne jeg ser, hører, føler og mottar inntrykk fra de fysiske sansene. Sinnet, som er knyttet til hjernen, kan også bli påvirket av hjertet.

Helt fra ungdommen av, utøver sinnet en sterk innflytelse. Sinnet blir tilført opplysninger, som gir inntrykk og får meg til å trekker slutninger, og etter hvert bidrar denne påvirkningen til å bestemme, forme og kontrollere mine motiver, ønsker og hengivenhet. I verste fall kan jeg bli påvirket av fordommer, hat, frykt, stolthet, griskhet, gjenstridighet og andre negative egenskaper, som gjenspeiler seg i personligheten, særlig hvis slike forestillinger blir dannet på et tidlig tidspunkt i livet. Ganske skummelt å tenke på. Sinnet kan faktisk blokkere for hjertets påvirkning.

Sinnet reflekteres i ideer, handlinger og forskjellige manifestasjoner av hjerneaktivitet. Alt dette er produsert fra strukturerte prosesser. Med andre ord er den mentale aktiviteten ikke tilfeldig, men adlyder mønstre eller tegninger som læres gjennom livet. Dette betyr ikke at det er uforanderlig. I hjernen er alt mottakelig for endring.

«Sinnet er ikke et fartøy som skal fylles, men en brann som skal bli tent»

Plutarch

I følge hvordan disse prosessene oppstår, har noen forskere funnet ut at det finnes tre typer sinn: det ubøyelige, det flytende og det fleksible. Vi har alle litt av hver av dem, selv om egenskapene til det ene eller det andre vanligvis dominerer. Det kan heller ikke sies at det er «dårlige sinn» og andre er «gode sinn». Det er imidlertid verdt å forstå at det finnes måter å tenke på som hjelper oss til å være lykkeligere, mens andre gjør at vi stagnerer eller blir dominert av andre.

Spennende å dele sinnet opp i slike typer. Kan være nyttig å tenke over hvilke type sinn som dominerer mest i eget liv.

­­Forskning viser at hjertet er mer intelligent enn hjernen.

Tenk bare på bekymringene og stresset rundt mentale prosesser, oppgaver, vaner og uvaner. Det er ofte mye stress i kommunikasjon og forståelse av hva som egentlig foregår og i valgene jeg tar. Spriket kan være stort mellom magefølelsen og det fornuften sier. Det er ofte en indre kamp om hva som er sant og ekte, og det jeg bør, må, skulle og burde.

Etter hvert som jeg har lært å balansere den emosjonelle naturen min og løse problemer ved å lytte til hjertet og praktisere hjerteegenskaper av selvfølelse, medfølelse, tilgivelse, takknemlighet og vennlighet, har jeg gradvis kunnet skille intuitive hjertefølelser fra mine mentale og emosjonelle preferanser.

Her en en fin måte å komme i kontakt med hjerteenergien og hjertets stemme:

Jeg lukker øynene eller fester dem på et nøytralt sted, som om jeg dagdrømmer.

Jeg vender oppmerksomheten mot hjerteområdet og puster sakte og dypt.

Puster dypt inn, i 5–6 sekunder.

Puster helt ut, i 5–6 sekunder.

Lar tanker, følelser, andre og deres meninger, det jeg sanser her og nå være. Bare er i pusten. Ett minutt – to minutt.

Aktiverer og opprettholder en ekte følelse av takknemlighet eller omsorg for noen eller noe i livet mitt.

Jeg holder på disse følelsene av omsorg og takknemlighet overfor meg selv og andre i noen minutter.

Når tankene vandrer, retter jeg oppmerksomheten på hjerteområdet og kobler meg til igjen med følelser av omsorg, og verdsettelse eller andre hjerteegenskaper. Jeg legger merke til hvordan det påvirker kroppen, følelsene og tenkningen min. Når jeg gjør dette, må jeg være mottakelig for hjertets intuitive veiledning. Jeg reflektere over om det er noe hjerte ønsker at jeg skal vite i dette øyeblikket?

Slik har jeg synkronisert hodet med min dypere hjerteintensjon.

Jeg kan finne en ny type glede når jeg lytter til hjertet mitt som kommandosenter. Glede ved å få tilbake kraften min, ved ikke å gå tilbake til den mekaniske måten, den gamle måten med hodet. Når jeg faller tilbake, bytter jeg ut å føle meg elendig, med det å føle medfølelse med meg selv. Medfølelse vil raskt få meg tilbake på rett spor.

Jeg slutter å kaste bort energien ved å dømme meg selv eller andre. Jeg stopper de smertefulle følelsene som kverner inni meg. Jeg frigjør egen energi og kraft til å gjøre det som betyr mest for meg. Jeg bevarer helsen min og fremmer lykken i forholdene mine. Mens det fremdeles vil oppstå situasjoner som er ekstremt urettferdige, eller uvennlige og forårsake smertefulle følelser, velger jeg hvordan jeg skal takle følelsene mine. Mine valg utgjør hele forskjellen.

Det er slik jeg vil at det skal være. Noen ganger feiler jeg, men det er heldigvis lov å begynne på nytt.

«Det enkle er også de mest ekstraordinære, og bare de kloke kan se det.»

Paulo Coelho

HeartMath Institute (HMI), er en forsknings- og utdanningsorganisasjon grunnlagt av Doc Childre i 1991. HMI jobber for «å aktivere hjertet i menneskeheten». De har flere forskerteam og ressurspersoner, som Jack Canfield, Lynne McTaggert og Bruce Lipton.

Hjertet kommuniserer med hjernen gjennom fire systemer: nervesystemet, pulsen, hormonene og det elektromagnetiske feltet. Hjertet påvirker vår følelsesmessige balanse, personlige effektivitet, mentale klarhet, evnene til å ta valg og kreativitet.

Hjertet produserer oksytosin, hormonet som er kjent som kjærlighets- og tilknytningshormonet. Det er spesielt aktivt når mor og barn knytter bånd. Tidligere trodde vi at det var kun hjernen som styrte produksjonen av dette, men det er like store mengder som produseres i hjertet.

Det elektromagnetiske feltet fra hjertet er det klart største rytmiske feltet som menneskekroppen produserer. Det omfavner ikke bare hver celle i hele kroppen, men strekker seg langt utenfor kroppen, fra en meter og utover.

Følelsene jeg er i, påvirker hele systemet mitt. Når jeg er i oppriktig positive «hjertefølelser», som ro, harmoni, takknemlighet og glede, styrkes immunforsvaret. Negative følelser kan derimot svekke immunforsvaret.

Følelsene påvirker også omgivelsene, for det jeg er og det jeg føler, både fysisk og psykisk, er i det elektromagnetiske feltet. Jeg påvirkes av og kommuniserer via dette feltet.

De fleste har erfart at når en negativ person kommer inn i et rom, så kjenner alle det, eller at noen fyller oss med energi og glede, bare ved at de er i nærheten. Andre fyller oss med ro og trygghet.

Det handler om :

«Å lytte til hjertet, snakke fra hjertet, følge hjertet.»

Det engelske ordet «courage» (mot) har opprinnelse fra fransk og det betyr hjertelag? Mye hadde vært annerledes om vi praktiserte hjertelag når vi utviser mot.

HMI snakker om at et globalt skifte er på vei, og at vi merker at det involverer dypere kontakt med hjertet. Det vises gjennom for eksempel raushet, uperfekthet, å vise sårbarhet, å være snill, det ekte, å være ærlig. Vi tiltrekkes av verdibasert ledelse, inkludering, samarbeid, heller enn konkurranse. Vi tar gode valg og og utøver kjærlig visdom.

Du kan ikke erobre det du nekter å konfrontere.

Chris Vallotton – Pastor

Vi vil kjenne det som er ekte. Mange søker mot den indre stemmen, den som gjør oss trygg og leder til gode, solide, varige valg. Vi ønsker det i oss selv, fra familie og venner, på jobben og kolleger, samfunnet og kulturen rundt oss.

Noe annet mange brenner for og trekkes mot, er mental mestring og mental trening, tankesett og kognitiv styrke. Vi vet at hjernen er en læremaskin, og at vi lærer hele livet. Vi vet at personligheten vår, verdiene våre, vanene våre, tro og overbevisning, ja til og med minner og språk, er subjektivt tillært og en illusjon. Vi kan endre dem. Vi har lært via sansene våre, og det vi har lært, kan vi avlære og lære noe annet i stedet. Vi kan ta med oss det vi har bruk for og la resten være.

Den høyre hjernehalvdelen styrer det ubevisste, tenker og kjenner helhet, at vi alle er ett. Her er det ingen forskjell på deg og meg, du begynner der jeg slutter, og jeg der du slutter. Venstre hjernehalvdel styrer det bevisste og opplever alt isolert og alene. Den er kritisk og vurderende. Verdigrunnlaget i de to hjernehalvdelene, det som er viktig og driver oss til valg og handling, er forskjellig. De tenker forskjellig, vektlegger forskjellig og velger forskjellig. De to hjernehalvdelene er som to forskjellige personligheter.

Jeg har en hjerne og jeg har et hjerte. Jeg har en venstre og en høyre hjernehalvdel. Det beste og eneste jeg kan gjøre, er å la dem forene sine ressurser og bruke dem som best jeg kan. Så når jeg står overfor en krevende situasjon eller avgjørelse, spør jeg:

Om det var hjerte eller kjærlighet i dette, hva ville det svart?

Hvis jeg spurte hjertet til råds, hva ville svaret blitt?

Hvis hjertet skulle løse dette, hva ville det gjort?

Hva er det hjertet ser som jeg ikke ser?

Hjertet snakker ofte til oss stille og med sunn fornuft. Sinnet har en tendens til å rasjonalisere ønsker og reaksjoner.

Sinnet er dommer og reagerer med å ta kontroll, og jeg føler meg rettferdiggjort når jeg er dømmende og sint. Hjertet er annerledes, mykere og enklere. Det krever ofte mot å lytte til hjertet, fordi det det antyder ofte virker for enkelt. Det kan si: «Bare gi slipp» eller «Det er ikke så farlig», og jeg vil kanskje være redd for at jeg kommer til å la noen slippe unna med noe eller at den andre personen kommer til å overkjøre meg. Det er som to forskjellige kanaler, sinnet og hjertet. Når jeg stiller inn på hjertekanalen, justeres holdningen min, og jeg finner svar som er mye mer tilfredsstillende for meg og bedre for helheten.

“Visjonene dine vil bli klare bare når du kan se inn i ditt eget hjerte. Den som ser utenfor, drømmer; den som ser innover våkner “.

  C.G. Jung

Hjertet er min største skatt. Jeg blir så opptatt av verden, med å ha og gjøre mer og mer, slik ignorerer jeg hvem jeg er og glemmer hva jeg ser verden med. Den beste måten å endre livet på er å følge hjertets stemme.

Når jeg forskjønner tankene mine, forskjønner jeg verdenen min. Jeg lærer å se annerledes. I det som virket som døde situasjoner, begynner hemmelige muligheter og invitasjoner å åpne seg foran meg. I gamle lidelser som holdt meg lenge lammet, finner jeg nye nøkler. Når tankene våkner, blir livet levende og hjertets kreative eventyr tar av. Lidenskap og medfølelse blir mine nye følgesvenner.

Det er ikke rart at jeg heller vil følge hjertets stemme, enn sinnets snusfornuftige, logiske og dømmende krav. Derfor gjør jeg det jeg kan for å lytte til hjertets påvirkning. Slik kan jeg forene sinnets fornuft med hjertets myke, varme, omsorgsfulle og tilgivende væremåte.

«Verden er full av magi, som tålmodig venter på at sansene våre skal bli skarpere.»

W.B. Yeats

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..