Glede og lykke – Livsglede og livskraft

«Langt der fremme kom viljen med de store målene. En stund senere kom kroppen snublende. Litt senere kom livsgleden og ropte «Jeg finns her! Her er jeg! Hallo! Hallo!» Men der og da var det ingen som tok seg tid til å lytte.»

Ukjent

De siste ukene har jeg vært veldig opptatt av glede. Hva er glede og hva vil det si å være glad. Og ikke minst hvordan kan jeg oppleve gleden i hverdagen. Hva er det som gir meg livsglede og livskraft og hva er det som gjør at jeg kan mister livsglede og kraft?

Jeg har lest ulike betraktninger fra andre om hva glede er og hvor den kommer fra. Herlig lesning. Men det som slår meg er at gleden finnes på mange ulike steder og er ofte ganske forskjellig fra menneske til menneske. Men det må da være noe som er felles? eller…

Og hva er forskjellen på glede og lykke, og livsglede og livskraft. For meg er det ord som betyr omtrent det samme. Jeg velger å se på dem som nært beslektede søsken. Hva vi foretrekker er avhengig av nyanser i det vi opplever. Livskvalitet er noe mer håndfast og varig enn de andre begrepene som kan være øyeblikksrelaterte og flyktige. For å ha livskraft trenger jeg å være positiv og se på livet med et robust sinn. De andre begrepene hører også inn sammen med livskraft.

Livsglede er en kvalitet de fleste ønsker å ha i livet sitt. Livsglede er å glede seg over å være til. Hva som skal til for å oppleve livsglede er individuelt for hver og en av oss, men at livsglede hører sammen med følelsen av lykke og det å ha et meningsfylt liv er vesentlig.

I Wikipedia beskrives glede slik:

«Glede er en følelse som setter noen i en til­stand av lykke. Gleden er individuell. Hva som føles som glede for en person, føles ikke nødvendigvis som glede for andre personer.

Størrelsen av gledesfølelsen har ikke noe med «surhetsfølelsen» å gjøre, men er helt klart avhengig av følsomhet, og altså mer et temperamentsspørsmål som er forbundet med personlighetstrekkene. Noen har et stabilt følelsesliv uansett hva følelsen er, andre har et mer intensivt følelsesliv, og andre befiner seg et sted midt i mellom.

Mennesker som stort sett har et positivt livssyn føler seg ganske mye gladere enn mennesker som har et negativt livssyn.»

Og her er hva Wikipedia skriver om lykke:

«Lykke er en dyp glede eller følelsen av dette. Lykkebegrepet er brukt innen filosofi, religion og psykologi, men definisjonene, innholdet og forståelsen av fenomenet varierer. Ordet lykke kan også bety flaks, medgang eller heldig skjebne.»

Meriam Webster  ordliste definerer glede som :

«En følelse av stor lykke; en kilde eller årsak til stor lykke; noe eller noen som gir glede til noen; suksess ved å gjøre, finne , eller få noe og kommer ved å legge til noen flere ideer, følelser fremkalt av trivsel, suksess eller lykke eller av utsiktene til å eie det man ønsker: fryd; uttrykker eller viser slike følelser: munterhet; en tilstand av lykksalighet eller lykke : lykke ; en kilde eller årsak til glede.»

The Free Dictionary sier at glede er :

«Intens og spesielt ekstatisk eller jublende lykke .
Uttrykket eller manifestasjonen av en slik følelse.
En kilde eller et objekt av glede eller tilfredshet.»

«Så lenge du ikke har den indre holdningen som fremkaller sinnsro, hjelper det ikke hvilke ytre bekvemmeligheter du har; de vil aldre kunne gi deg den følelsen av glede eller lykke som du søker. Hvis du derimot har denne indre egenskapen, sinnsroen, en viss indre balanse, er det fortsatt mulig å leve et godt og lykkelig li, selv om du mangler enkelte ytre bekvemmeligheter, som du vanligvis ville ha ansett som nødvendig for å være lykkelig».

Dalai Lama

En eldre dame som hadde overlevd Auschwitz i andre verdenskrig sa at det er kjærligheten som bryter ned ondskapen. Hun sa også, at da hun var på Auschwitz, hadde hun medfølelse for fangvokterne. Hun visste at det de gjorde var feil. Likevel, når hun forteller om sine opplevelse som fange utstråler hun kjærlighet. For meg viser det tydelig at det er kjærligheten som gir en positiv livskraft.

Det vi kan påvirke er hvordan vi møter livet. Når vi kjemper imot, gjør vi livet så mye mer slitsomt. Likevel gjør vi ofte det når vi har det vondt. Vi beskytter oss. Det kan være for mye å ta inn alt med en gang. Det kan være tungt å følge med i livets dans. Likevel er det her vi finner løsningen.  Det er en prosess og det må få lov å ta tid, da forandringer  må gjøres i vår egen takt. Løsningen må bli en del av den vi er, ellers faller vi sammen ved første vindpust. Jeg har møtt flere som tenkte positivt hele vegen til de kollapset. Hvordan er det mulig? Kanskje fundamentet de bygget på ikke tålte kreftene det ble utsatt for?

Når vi skal bygge et nytt hus da er det viktig å ta oss tid til å bygge en god grunnmur, dersom huset skal være stabilt. Vi starter opp med indre stress og arbeider oss fremover mot fred og ro. Når vi kjenner en indre ro da har vi også kontakt med livsgleden. Fred og ro og livsglede hører sammen. Da er vi i vår egen kraft. Vi springer ikke fra den. Vi er i den, hviler og henter mer kraft.

Vi velger selv hva vi skal fylle hjertene våre med og hvilket miljø vi ønsker å være med på å skape. Det er godt å kunne  hjelpe hverandre til å lykkes. Vi åpner våre egne hjerter med å fylle dem med kjærlighet, til glede for andre og oss selv.

«Start dagen ved å late som … det kommer til å bli en fantastisk dag, og du vil ha en flott dag. Altfor mange mennesker sier, «Ha en fin dag» til andre, og velger å ikke ha en selv! Du bestemmer hvilke følelser, atferd, og svar du velger i dag. Ved å velge å tenke og føle positivt, oppretter du din «Jeg har en flott dag på alle måter, uansett hva som skjer med meg, hele dagen» holdning til livet.

Rob Whalley

Forskning viser at ved å være tilstede i det som skjer i eget liv her og nå, så kan vi øke den subjektive opplevelsen av livskvalitet.

Mindfullness handler ikke om positiv tenkning eller om å tvinge seg selv til å se det positive i alt. Det handler helt enkelt om å skjerpe sansene, om å sette oppmerksomhetens lys på noe. Kanskje på tankene. Kanskje på følelser.

Kroppens tilstand påvirker vår mentale helse, så ved å lytte til kroppen og de signalene den sender kan vi bli mer bevisste på hva vi egentlig trenger.

«Jeg vil si: Hele mitt liv, var jeg en brud gift med undring. Jeg var brudgommen, som tar verden inn i armene mine.»

Mary Oliver

Å kjenne glede forutsetter at du er våken og til stede i nået, og at du registrerer de små tingene i hverdagen.

Å kjenne glede fordrer at du bruker alle sanser; du må se, høre, kjenne, smake og lukte.

Her er noen flotte øvelser jeg fant i et blad. Det er coach Anne Gerd Samuelsen som gir dem. Jeg er sikker på at de vil gi  deg både mer glede, lykke , livsglede og livskraft om du bruker dem ofte.

 • Øvelse 1

Se for deg at du sitter med en sofapute på fanget. Sofaputen symboliserer livet ditt slik det er i dag.
Hvor stor del av puten fyller deg med glede? Er det en stor nok del, eller ønsker du deg mer glede?
Har du noen tanker om hva som skal til for å få mer glede?
Hva er det som eventuelt hindrer deg i å få mer glede?
Skriv en liten logg for deg selv.

 • Øvelse 2

Sett deg ned og registrer pusten din.

La ordet glede komme fram i bevisstheten – tenk på ordet.

Legg merke til hva som dukker opp av tanker og assosiasjoner. Det kan være episoder langt tilbake i tid, situasjoner fra nyere tid, eller lignende.

Er det noen bilder eller farger som dukker opp? Er det noen lyder du assosierer glede med? Eller noe kinestetisk som trykk, spenninger eller temperatur? Eller smak eller lukt?

Hvordan er det for deg å begynne og tenke på glede?

Er det noe spesielt sted i kroppen din at du kjenner gleden?

Hvordan ser gleden din eventuelt ut? Har den farge? Form? Er den lett eller tung?

Fokuser på stedet i kroppen hvor gleden sitter enten det er hjerte, magen eller et annet sted, og lat som om gleden stråler ut derifra til den fyller hele deg.

Bruk den tiden du trenger, og lat som om du kan puste inn glede fra tærne og helt opp til toppen av hodet og ned fra hodet til tærne igjen – som en bølge. Gjenta, og fyll deg selv med glede.

 «Materialistiske mål er ikke en vei til vedvarende lykke. Det er massiv dokumentasjon for at mennesker, som har materialistiske mål, er mindre lykkelige en de som har immaterielle mål, som for eksempel relasjoner og personlig utvikling».

Investeringsekspert James Montier

Jeg hører ofte : «Ikke la dem stjele livsgleden din.» Når du har denne gleden hva er det som hjelper deg til å opprettholde den? Hvordan fortsetter du oppleve ekte glede, selv når omgivelsene dine ser ut til å falle fra hverandre ?

Det er et bevisst valg jeg tar!

Hvordan jeg velger å leve. Hvilken innstilling til livet jeg velger å ta. Det er godt å vite at det alt sammen er opp til meg. Det går jeg for, og det tror jeg på.

For jeg vet at i kjærligheten til meg selv og alt som lever, finnes alle disse fantastiske kvalitetene; glede, lykke, livsglede og livsmot.

For meg kjennes dette riktig: Psykologene David M. Buss og Randy J. Larsen er faktisk enig med meg. Nedenfor reflekterer jeg over noen av poengene deres.

 •  Et rolig sinn

Mindfullness er viktig. Det å være til stede her og nå. Det er så altfor lett å  hisse meg  opp over bagateller. Da gjør jeg også lett feil og sier noe jeg egentlig ikke mener.  Det betyr ikke at jeg skal legge lokk på det jeg  føler og mener, men at andre får større forståelse for meningene mine hvis jeg kommuniserer dem på en mer konstruktiv måte.

Å være tilstede i øyeblikket gir positive opplevelse og en større forståelse for alt som finnes rundt meg. Da blir alt, lukt, smak, det jeg ser, osv så mye mer intenst. Jeg får tid til å oppleve det vidunderlige i skaperverket, det som omgir meg.Det lille i det store.

 • Bruke tid på meg selv

Jeg gjør alle de små aktivitetene som gir meg glede. Jeg venter ikke til jeg endelig får tid til å gjøre det jeg har lyst til, jeg lager meg tid. Gledene i hverdagen er uvurderlige og skaper og holder meg konstant glad.

Camilla Collett sa «Krev ikke for høye renter av lykken», og hun minnet oss også om at «Den som er lykkelig kan aldri stå for tidlig opp!».

 • Et imøtekommende sinn

Når jeg er god mot andre, vil som oftest andre være gode mot meg. Ved å være vennlig mot andre setter jeg det gode i bevegelse og skaper en bedre verden.

Å hjelpe andre kan få meg til å føle deg bedre, og det får meg også til å føle at livet ditt betyr noe.

Jeg vet at ved å ha et tilgivende og takknemlig sinn skaper jeg positive energier rundt meg.  Da vil jeg skape en nær og inderlig tilknytning til andre, og livet vil kjennes langt mindre tøft og vanskelig. Måten jeg møter livet på, betyr alt i forhold til hvordan jeg opplever både meg selv og andre. Det betyr at jeg også må kunne være raus og tilgivende overfor meg selv. Det er ofte det vanskeligste, men nødvendig slik jeg ser det.  Jeg ønsker å være et frisk og positivt pust som gir andre en opplevelse av varme og glede.

«Lykken dør når den ikke deles.»

Ordtak

 • En åpent sinn

Alt er mulig. Jeg spør meg selv «hvorfor ikke» istedenfor «hvorfor». Jeg har ingen forventninger og griper mulighetene når de byr seg. Med et åpent og fleksibelt sinn blir jeg ikke så lett skuffet heller. Et åpent sinn er kanskje den viktigste normen for maksimal livsglede.

  «Lykke er for de fleste, til alle tider, det hemmelige motiv til alt hva de gjør.»

William James

 • God helse

God helse i seg selv gir ingen lykke, men det motsatte gjør meg fort ulykkelig og kan gjøre det vanskelig å realisere alt det jeg har lyst til å gjøre. Noen ganger er det glede i bare det å vite at jeg kan bli frisk, eller at jeg mestrer dagen min uansett hvordan jeg føler meg.  Det handler om å finne gleden i å være til, og gjøre det beste ut av livet til tross for en skrantende helse. Det handler om å leve som om hver dag var min siste. Det handler om å finne livskraften inne i meg og leve den ut uansett….

Jeg har bestemt meg for at det skal sprute livsglede og vitalitet av meg – alltid. Og  jeg gjør det jeg vet må til for å få en bedre helse – idag.

«Lykke er en god helse og en dårlig hukommelse»

Ingrid Bergman

Jeg holder meg i form. Det er assosiert med følelse av velvære. Jeg går lange turer i mitt eget tempo og nyter å kjenne at kroppen fungerer.
Jeg har en plan, men er åpen for nye opplevelser. Jeg kan oppnå mer når livet er organisert godt, men noen ganger kan det uplanlagte og spontane i livet gi  meg de største gledene. Derfor er jeg åpen for nye opplevelser.

 • Samhørighet

Det gjør godt å være sammen med andre.

Det er viktig å føle tilhørighet og fellesskap – at jeg hører til. Vi trenger alle noen som bryr seg om oss. Når jeg viser at jeg bryr meg om andre, tar det ikke lang tid før andre også bryr seg om meg. Merkelig, men slik er det.

«Den som er lykkelig er sjelden ensom.»

Ranveig Sørensen

 • Vise mot

Dersom verden skal bli et bedre sted å være, må jeg bidra gjennom å bevisst kjempe mot det jeg synes er galt. Det krever mot. Den beste måten er å leve sant og ekte, er å våge å være helt meg selv, uansett hva andre mener om meg.

Jeg oppsøker utfordringer og mening i det jeg gjør. Jeg tror at lykkelige  og glade mennesker liker det de jobber med, og de jobber hardt med det de gjør.

 • Vise tillit

Være optimistisk. Smile og være glad.

Ha tillit til at alt ordner seg. Det går seg til. Tillit kommer når jeg viser et åpent sinn. Det handler om å anerkjenne og akseptere usikkerheten, i å ikke ha fremtiden spikret ferdig, avvente og ha tillit til at det ordner seg – noen ganger i siste øyeblikk.

Det handler også om å ha tillit til menneskene rundt meg, at de vil meg vel. Og ikke minst forvente og ha tillit til at live er på min side.

«De fleste mennesker er så lykkelige som de bestemmer seg for å være.»

Abraham Lincoln

 • Humor

Det er utrolig inspirerende med mennesker som klarer å takle store utfordringer med et smil og godt humør. Jeg prøver å være et slikt menneske som tar utfordringene med et smil og med glimt i øyet. Alt går så mye lettere når jeg ikke tar meg selv så alvorlig.

«Det er rart med lykken, først når man kan unnvære den så kommer den».

Olav Duun

 • Middelvei

Middelvei er å kunne nyte livets goder uten å hengi meg til dem og bli fanget av å alltid skulle ha mer. Ikke for mye, ikke for lite. Det viser styrke, sjelelig styrke og viljekraft å kunne nyte en passe porsjon av livets goder og ikke overdrive. Overdriver jeg blir jeg fort lei og alt det som jeg fant så godt og attraktivt mister sin glans. Jeg blir lett en vellfødd livsnyter uten moral dersom jeg ikke beholder måteholdet.

«Det finnes ingen vei til lykke. Lykken er veien.»

Wayne Dyer

 • Perspektiv

Med det rette perspektivet ser jeg fort at jeg tross alt har sluppet billig unna og at jeg har mye å glede meg over. Jeg slutter å sutre over bagateller. Det spiller da egentlig ingen rolle om jeg er skallet, har hengemage eller er noen kilo for tykk.

Jeg lar ikke noe bli blåst ut av proporsjoner. Når noe galt skjer, kan det virke som verdens ende. Lykkelige mennesker evner å se alt i perspektiv, og de tenker på det i livet som faktisk går bra til tross for omstendighetene. De tenker på løsninger i stedet for problemer.

Derfor spør jeg meg selv: «Hva er det verste som kan skje?» Det hjelper meg å sette alt i perspektiv.

 • Tenke positivt

Jeg kan ikke tjene to herrer … konstant negativ tenkning eller vedvarende positiv tenkning. Den ene vil alltid være sterkere enn den andre! Jeg bestemmer meg for å endre de negative tankene mine til positive, før de tar tak og blir skadelige tankesett og til murer rundt meg. Jeg forlater kilden til de negative tankene og bruker bare det  som gir meg  et positivt resultat. Når jeg velger det negative … blir det jeg misliker til sinne, hat til depresjon og det å være irritert, påvirker min mentale og fysiske helse.

Derfor forsøker jeg alltid å se det positive i enhver situasjon. Det er så absolutt en treningssak.

 • Glede over å være til

Glede er å kvitte meg med alle de  det falske betydningene jeg gir ting i livet mitt. Det er erkjennelsen av at det er nok å bare undre meg over mirakelet av å være til og være en del av det. Kjenne at livet er en reise og eventyr uten destinasjon, grenser, frist eller formål. Det er en følelse av sannheten om at jeg virkelig har frihet til å skrive min egen livshistorie. Det er feiringen av bare å være i live og bevisst.

«Ikke endre  deg…. Vær som du er. Elsk deg selv som du er. Og endring, hvis det overhodet er mulig, vil skje av seg selv når og hvis det ønsker det. La deg selv være i fred. Den eneste vekstfremmende endringen er den som kommer fra selvakseptering.»

Anthony de Mello

Gleden , er de små øyeblikkene for meg .

De øyeblikkene når jeg innser at jeg kan gjøre det jeg ønsker å gjøre.

Å kunne danse over all friheten jeg føler.

Det øyeblikket når jeg ikke bekymrer meg om noe, jeg bare er og føler meg fantastisk.

Min glede er min styrke! Jo gladere jeg er, jo sterkere føler jeg  meg.

«Lykkelig er den som ikke sørger over det han mangler, men gleder seg over det han har.»

Demokrit

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..