TakknemlighetNår jeg våkner

«Jeg takker for å ha ankommet
trygt i en ny daggry,
for øynenes gave
til å se verden,
for gaven av tanker
til å kjenne meg hjemme
I mitt liv.
Bølgene av muligheter
som slår mot bredden ved daggry,
høstingen av fortiden
som stiller min sult,
Og alle fremskrittene
denne nye dagen vil bringe.»

John O’Donohue

Dette lille diktet kjennes så sant. Tenk at jeg får våkne opp til en ny dag. En dag som enda ikke har utfoldet seg. Jeg står ved dens begynnelse og har fått en gave av uante muligheter.

Hvordan den skal bli, handler i stor grad om min egen innstilling. Jeg kan finne glede og magi i det som er rundt meg, eller jeg kan gremmes over det som ikke er der eller ikke er slik jeg helst ønsket at det skulle være.

Utenfor vinduet mitt kan jeg høre fuglene som er våknet til liv og priser dagen. Et trostepar har bygget rede under taksteinene og holder meg med selskap hele dagen med vakker kvitring.

Et skjærepar har rede i en stor gran, også tett ved huset. For litt siden satte en av dem seg i vinduskarmen min og hakket på ruta. Jeg tar det som et tegn på at den ønsker meg en god dag.

For meg er det viktig å tenke positivt, å finne glede i det lille og unnselige. Klarer jeg det, vil selv en grå, begivenhetsløs og trist dag bli til noe spesielt.

I dag tror jeg blir en slik dag. Jeg forventer ikke at det skal skje så mye. Likevel vet jeg at den helt sikkert bringer med seg mange skatter. Skatter som jeg kan velge å se eller la være.

Jeg henter frem skattene fra hjertet mitt eller jeg finner dem rundt meg, i det jeg ser eller i mennesker jeg møter.

Kanskje mest av alt i undringen og gleden over hva som er i dette øyeblikket. At jeg finner alt som er, akkurat her og nå. Det handler om tilstedeværelse, å gi øyeblikket min fulle oppmerksomhet.

Ofte lever jeg i fortiden eller langt inne i en tenkt fremtid. Det som er, overser jeg og dermed går jeg glipp av noe vesentlig, noe eksistensielt, noe vart, av opplevelsen av tilhørighet og mest av alt, av takknemlighet over å være til.


“Jeg vil hevde at takk er den høyeste form for tanke, og at takknemlighet er lykke doblet av undring.”

Gilbert K. Chesterton

I går hadde jeg en lang samtale med en venninne om det å være takknemlig. Hun var spesielt opptatt av takknemlighet i relasjoner med andre mennesker. Er det å være takknemlig alltid positivt, undret hun? Kan det ikke stagnere oss fra å bidra selv?

For meg er takknemlighet en livsholdning.


Kultiver vanen med å være takknemlig for alle gode ting som kommer til deg, og å takke kontinuerlig. Og fordi alle ting har bidratt til din fremgang, bør du inkludere alle ting i takknemlighet. «

 Ralph Waldo Emerson

Ut fra samtalen vår og min egen nyskjerrighet, har jeg lest meg litt opp på hva takknemlighet egentlig er, sett fra et forskningssynspunkt. Jeg har tidligere skrevet flere blogge om takknemlighet, men ikke med en vitenskapelig vinkling.

Her er hva jeg har funnet frem til om takknemlighet:

De fleste av oss forbinder takknemlighet med å si «takk» til noen som har hjulpet oss eller gitt oss en gave. Men takknemlighet er ikke bare en handling. Takknemlighet er en positiv følelse, som er veldig viktig fordi den tjener en hensikt

Takknemlighet er mer enn å føle meg takknemlig for noe, den er mer som en dypere takknemlighet for noen eller noe som gir langvarig positivitet.

Definisjoner

Harvard Medical School, sier at takknemlighet er:

 «En takknemlig verdsettelse for hva et individ mottar, enten det er materielt eller immaterielt. Med takknemlighet, anerkjenner mennesker godheten i deres liv … Som et resultat hjelper takknemlighet også mennesker til å koble seg til noe større enn seg selv som enkeltpersoner – enten det er for andre mennesker, naturen eller en høyere makt »

Det gir meg en ide om hva takknemlighet betyr i psykologisk sammenheng, men forståelsen kan fordypes med andre definisjoner. En definisjon kommer fra psykiatriske forskere, som definerer takknemlighet som:

 «Forståelsen av hva som er verdifullt og meningsfylt for seg selv og representerer en generell tilstand av takknemlighet og / eller verdsetting»

Sansone & Sansone, 2010

En annen enkel definisjon av takknemlighet som kommer fra psykologiforskningen er:

«En sosial følelse som signalerer vår anerkjennelse av det andre har gjort for oss»

Fox, 2015

Denne definisjonen bringer et sosialt element inn i definisjonen av takknemlighet.

Robert Emmons, en ledende forsker på takknemlighet i psykologi sier at takknemlighet er:


“Takknemlighet har blitt begrepsfestet som en følelse, en dyd, en moralsk følelse, et motiv, en mestrings respons, en ferdighet, og en holdning. Det er alle disse og mer. Minst er takknemlighet et følelsesmessig svar på en gave. Det er forståelsen følt etter at man har vært mottaker av en uselvisk handling «

Dr. Robert Emmons hevder at følelsen av takknemlighet har to stadier. Det er slik han beskriver hvordan jeg opplever at takknemlighet er. En beskrivelse som jeg kan kjenne meg igjen i.

Først kommer anerkjennelsen av godhet i livet mitt. I en tilstand av takknemlighet sier jeg ja til livet. Jeg bekrefter at alt i alt er livet bra, og har elementer som gjør det ikke bare verdt å leve, men rikt på konsisitens og detaljer. Erkjennelsen av at jeg har mottatt noe, tilfredsstiller meg, både ved sin tilstedeværelse og ved innsatsen til giveren ved å velge å gi meg det.

For det andre er takknemlighet å innse at noen av kildene til denne godheten finnes utenfor meg. Oppmerksomheten for takknemlighet er rettet et annet sted. Jeg kan være takknemlig overfor andre mennesker, dyr og til verden, men ikke til meg selv. Jeg anerkjenner ikke bare godheten i livet mitt, men hvem jeg kan takke for den, og hvem som har gjort ofre for at jeg kunne være lykkelig.

I denne prosessen gjenkjenner jeg alt og alle som gjør meg til den jeg er i mine beste øyeblikk.

Gjennom takknemlighet styrker jeg relasjonene mine og skaper nye.


Handlinger av takknemlighet kan brukes til å be om unnskyldning, gjøre det godt igjen, eller bidra til å løse problemer.

Jeg er ofte takknemlig, fordi det å kjenne meg takknemlig er en givende prosess. Bare å være takknemlig for å være i live er en god måte å motivere meg til å gripe dagen. Tanken på at i morgen ikke er garantert, motiverer meg til å gjøre det beste ut av dagen i dag.

Takknemlighet kan skape gjensidighet ved utveksling av positive følelser. Jeg viser takknemlighet overfor deg, og i sin tur kan du være motivert til å gjøre noe godt for meg eller fortsette favøren, «paying it forward».

Takknemlighet er å anse som, enten en egenskap, disposjon eller en tilstand. En tilstand er de følelsene jeg opplever fra et annet menneskes uttrykk for takknemlighet.

Som en egenskap utøver jeg takknemlighet som en del av mitt daglige liv, sier forskerne McCullough, Emmons, & Tsang.

Takknemlighet er en karakterstyrke som kan utvikles.

Jeg vil gjerne utvikle denne egenskapen enda mer. For å få til det, trener jeg hver dag.

Her er en oversikt over noe av det jeg har funnet om forskningsresultater knyttet til studiet av takknemlighet:

Trivsel

Å uttrykke min takknemlighet kan virkelig forbedre min generelle følelse av velvære. Studier viser at takknemlige mennesker er mer omgjengelige, mer åpne og mindre nevrotiske som mennesker. (McCullough et al., 2002). Videre er takknemlighet knyttet negativt til depresjon og positivt til livstilfredshet. (Wood, Joseph, & Maltby, 2008).

Relasjoner

Takknemlighet er et kraftig verktøy for å styrke mellommenneskelige forhold. De som uttrykker sin takknemlighet, pleier å være mer villige til å tilgi andre og mindre selvopptatte. (DeShea, 2003; Farwell & Wohlwend-Lloyd, 1998). Å takke dem som har hjulpet meg, styrker tilfredshet i relasjoner og fremmer dannelse av nye. (Algoe, 2008; Algoe, Gable, & Maisel, 2010)

Optimisme

Dr. Emmons og Dr. McCullough har gjort omfattende undersøkelser av effekten av takknemlighet. I en studie i 2003 fant de at etter 10 uker viste de som hadde fokusert på takknemlighet i deres liv, betydelig mer optimisme på mange områder, inkludert helse og trening.


«Å føle takknemlighet og ikke uttrykke det er som å pakke inn en gave og ikke gi den.»

William Arthur Ward

Lykke

Toepfer, Cichy og Peters (2011) gjennomførte en studie hvor mennesker ble bedt om å skrive og levere et brev til noen som de var takknemlige overfor. Like etter denne oppgaven ble deres lykke og livsstil dramatisk påvirket selv uker senere. I jakten på lykke og livstilfredshet viser takknemlighet en direkte og langvarig effekt, og jo mer takknemlighet vi opplever, desto lykkeligere blir våre liv.

Sterkere selvkontroll

Sevkontroll hjelper meg til å være disiplinert og fokusert og å fortsette med det som er subjektivt det viktigste for min langsiktige velvære. På et tidspunkt lærte jeg at selv om jeg kanskje vil ha det store stykket sjokoladekake med sukkerholdig glasur klokken 22.00, får dette valget konsekvenser for meg.

Selvkontroll gjør seg gjeldende i disse øyeblikkene, og forhåpentligvis tar jeg det beste valget for langsiktige helse, økonomiske fremtid og trivsel.

En studie i 2014 viste at selvkontrollen økte betydelig når noen valgte takknemlighet fremfor lykke og følelsen av å være nøytral. En av studiens forfattere, professor Ye Li, sa:

 «Å vise takknemlighet kan fremme selvkontroll og vise en måte å redusere utålmodighet. Med enkle øvelser i takknemlighet, åpnes det opp for store muligheter for å redusere et bredt spekter av samfunnssykdommer, fra impulskjøp og pengesløsing til fedme og røyking.»


Tenk at potensialet for en lykkeligere og sunnere verden kan ligge i en positiv følelse, så enkelt som takknemlighet. Å være takknemlig kan gi løsningen jeg trenger for å ta bedre valg i livet mitt og for de jeg elsker på de mest vesentlige måtene.

Faktisk, så har jeg erfart dette ofte. Nå sist, da jeg opplevde at livet gikk meg hus forbi. Det gjorde seg gjeldende med tungsinn og vektøkning. I mitt tilfelle fikk jeg uventet svar på noe jeg undret meg over. Det gjorde at jeg gjenfant optimismen og gleden over livet. Dermed klarer jeg nå å gå ned i vekt. Kun ved å vise takknemlighet over en slik positiv hendelse i livet mitt. Selv om jeg i fortsettelsen kanskje ikke vil få flere slike svar på mine undringer, har jeg endret holdning fra negativ til positiv, med takknemlighet som hovedingrediens.

«Ingen er mer fattig enn den som ikke har takknemlighet. Takknemlighet er en valuta som vi kan mynte for oss selv, og bruke uten frykt for konkurs.”

Fred De Witt Van Amburgh

Bedre fysisk og psykisk helse

Takknemlighet gir meg en bedre fysisk og mental helse slik at jeg kan nyte bedre det livet tilbyr meg.

Forskning som ble utført i 2015 viste at pasienter med hjertesvikt, som praktiserte takknemlighet, viste redusert betennelse, bedre søvn og bedre humør, og reduserte dermed symptomene på hjertesvikt etter bare 8 uker.

Det er en sammenheng mellom sinn og kropp, og her har takknemlighet en dobbel fordel! Følelsen av takknemlighet når jeg er takknemlig, hjelper meg med å få et sunnere sinn og med det en friskere kropp.

«… voksne som føler seg takknemlige, har mer energi, mer optimisme, mer sosiale sammenhenger og mer lykke enn de som ikke gjør det, ifølge studier gjennomført det siste tiåret. De er også mindre sannsynlig deprimerte, misunnelige, grådige eller alkoholikere.»

Melinda Beck


Bortsett fra økt trivsel har psykologiforskning identifisert flere andre positive resultater som er et resultat av å praktisere takknemlighet. Et av disse positive resultatene er at å praktiserende takknemlighet, spesielt takknemlighet mot en høyere kraft kan redusere stressnivået (Krause, 2006).

Ved å praktisere takknemlighet kan jeg redusere nivåer av depresjon og angst (Kashdan & Breen, 2007) og dermed oppleve bedre velvære.

Takknemlighet og nevrovitenskap

Forskning på takknemlighet er blitt modernisert ved å inkorporere forskningsmetoder fra nevrovitenskap. En slik studie måler hjernens respons på takknemlighet med funksjonell magnetisk resonansbilder (fMRI) (Fox, 2015).

Disse forskerne opplevde takknemlighet hos deltakerne og fant at takknemlighet var knyttet til aktivitet i hjernen som handler om moral, belønning og verdivurdering. Forskerne hevder også at deres funn viser at takknemlighet er en sosial følelse.

Disse nevrale funnene er interessante av flere grunner. Det faktum at takknemlighet er knyttet til moral og verdibedømmelse, viser hvorfor filosofiske og religiøse tenkere har vært og fortsetter å være så interesserte i takknemlighet opp gjennom historien.

Tanken om at takknemlighet er en viktig sosial følelse, bekrefter også at takknemligheten gir et viktig bånd mellom kristendommens og andre religioners følgere, samt den gamle filosofiske ideen om at takknemlighet er en grunnleggende følelse for suksessen til samfunnet.

Effekter av takknemlighet

I en studie av McCraty og kollegaer (1998) ble 45 voksne lært å «praktisere takknemlighet og andre positive følelser». Resultatene av denne studien viste at det var en gjennomsnittlig 23% reduksjon i stresshormonet kortisol etter intervensjonsperioden.

Videre viste 80% av deltakerne ved bruk av teknikkene økt sammenheng i hjertefrekvensvariabilitetsmønstre, noe som indikerer redusert stress. Med andre ord, disse funnene tyder på at mennesker med en «holdning av takknemlighet» opplever lavere nivåer av stress.

Jeg viser også til det jeg skrev tidligere om å skrive takkebrev til noen for det jeg er takknemlig for ved dem.

Denne forskningen viser at å bygge sosiale nettverk, skaper bedre sosial støtte. Effektiv takknemlighet kan derfor skape et sosialt nettverk som kan hjelpe enkeltpersoner både på forhånd, karriere, mål og til bedre å takle livet.


«Reflekter over dine nåværende velsignelser, som hver mann har rikelig med; ikke på dine tidligere ulykker, hvorav alle mennesker har noen.”

Charles Dickens

Sosiale effekter av takknemlighet

Takknemlighet kan observeres på individuelt nivå, med senere virkninger, eller på et større sosialt nivå.

Forskning har vist at praktiseringen av takknemlighet kan skape en større sosial sirkel av godhet.

Mottakeren av takknemlighet kan ikke gjengis direkte tilbake, men kan i sin tur gi en tjeneste til en tredjepart, effektivt utvide et godt nettverk (Chang, Lin, & Chen, 2011).

Denne forskningen støtter viktigheten av sosiale nettverk, for å bygge bedre sosial støtte. Effektiv takknemlighet kan skape et sosialt nettverk som kan hjelpe enkeltpersoner både med (karriere og mål, samt å bedre takle livet.


Takknemlighet i mellommenneskelige forhold

I et romantisk forhold gjør begge parter tiltak for å behage den andre. Dette kan fremkalle flere følelser som takknemlighet og gjeld.

Algoe (2010) så inn i disse to følelsene som er karakterisert som en emosjonell reaksjon på en skattet og med hensikt gitt fordel.

Også takknemlighet og gjeld er knyttet til intensjonen om å tilbakebetale for den mottatte fordelen. Takknemlighet fører til en intern motivasjon og gjeld til en ekstern motivasjon til gjengjeldelse. I et romantisk forhold gjør begge parter tiltak for å behage den andre. Dette kan fremkalle flere følelser som takknemlighet og gjeld.

Algoe (2010) ba syttisju par om å skrive dagbok i to uker. Deltakerne måtte registrere sin egen og partnernes gjennomtenkte handlinger, deres følelser og opplevelse av velvære i relasjonen.

Ved å koble dataene til de to partnerne, kunne de se om en gjennomtenkt handling fra deltakerne ble anerkjent av partneren, og om han eller hun anerkjente handlingen tilsvarende.

Algoe (2010) fant at en partners gjennomtenkte handling ga en økning i følelser av takknemlighet og gjeld.

Men bare følelsen takknemlighet, ikke gjeld, på en dag ga en økning i forholdets velvære til deltakeren neste dag.

Når disse følelsene av takknemlighet blir lagt merke til av partneren, øker partnerens følelse av velvære også.

Det er mulig å utføre samme øvelse fra forskningen med par som ønsker å forbedre forholdet sitt.

Begge partnerne skriver dagbok for en uke eller to og diskuter svarene deretter. Mottok de og anerkjente de hva deres partner gjorde for dem? Hvordan fikk det dem til å føle seg?

Ved å praktisere dette, kan de bli mer oppmerksomme på den andres gjennomtenkte handlinger og svare på dem med takknemlighet. Denne øvelsen kan gi en oppadgående spiral og forbedre forholdets velvære.

Bruk det på livet ditt

Denne kvelden, før du går til sengs, tenk på det positive som skjedde i løpet av dagen. noe du er takknemlig for. Bruk et øyeblikk til å gjøre dette hver kveld.


«Det er bare to måter å leve livet på. Den ene er som om ingenting er et mirakel. Den andre er som om alt er et mirakel. «
Albert Einstein

Budskapet

Takknemlighet er en menneskelig følelse som helt enkelt kan defineres som takknemlighet eller anerkjennelse av en uegennyttig handling.

Historisk har filosofer foreslått at takknemlighet er en av de viktigste menneskelige følelsene for samfunnets suksess, og religiøse og åndelige tenkere har antydet at den er et viktig aspekt ved det religiøse og åndelige livet.

Takknemlighet er et kraftig verktøy for å øke trivsel i alle slags forhold. Fordelene ved å praktisere takknemlighet er heller ikke knyttet til noen form for spesifikk patologi.

Det mest spennende aspektet av alle disse fordelene med takknemlighet er at takknemlighet koster absolutt ingenting å praktisere og at det er lett å finne noe å være takknemlig for. Det finnes alle mulige måter å praktisere takknemlighet på, og den kan praktiseres i enhver form for dagligliv.

Neste gang du har et ledig øyeblikk, prøv å praktisere takknemlighet. Du vil bli overrasket over fordelene det gir deg.


«Takknemlighet er den sunneste av alle menneskelige følelser. Jo mer du uttrykker takknemlighet for det du har, desto mer sannsynlig vil du ha enda mer å uttrykke takknemlighet for. «

Zig Ziglar

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..