Stikkordarkiv: tilegne meg noe nytt

Ydmykhet

I tidligere blogger har jeg beskrevet noen ord, og hva de kan bety for vår vekst og utvikling. Sammen med ordet for i dag, er de hentet fra boken “Aspire,” av Kevin Hall. Mine egne refleksjoner over ordene går inn i det jeg skriver…

 

«For å få en lampe til å brenne, må vi alltid ha nok olje på den.»
Moder Teresa

Ordet jeg vil ta for meg i dag er:

Ydmykhet

«Ydmykhet er evnen til å ha makt til beste for andre.»
John Dickson

Ydmykhet er et av de mest misforståtte ordene i språket vårt. Det betyr ikke at vi er passive og underdanige. Heller ikke kjennetegnes det med nedsunkne skuldre, bøyd hode, og superservile nedslåtte blikk. Det er om å være lærevillig, og om å ta til oss lærdom fra andres rettledning og råd. Det indikerer at vi er villige til å kontinuerlig være i en tilstand der vi lærer, vokser og utvikler oss. Det er å leve livet i crescendo, med blikket vendt mot fremtiden, med skuldrene vendt bakover og hodet opp i det vi strekker oss mot å bli den aller beste utgaven av oss selv. For så å hjelpe andre til å oppnå det samme resultatet.

Og så starter vi på nytt igjen.

Det er bindeleddet mellom å utvikle oss selv og det å hjelpe andre. Vi kan ikke påvirke andre før vi har blitt påvirket selv. Med andre ord kan vi ikke forandre verden, før vi har blitt forandret selv.

De minste frø kan vokse seg store til svære trær. Alt starter med en næringsrik jord som frøene kan vokse i. Ydmykhet er en slik egenskap, lik god jord som produserer vekst.

Mange opplever at det å være ydmyk betyr å underkaste seg. Det er det ikke. Ydmykhet er menneskets evne til å stå i sin egen visdom, kunnskap, klokskap eller evne, og å dele den uten å føle behov for å heve deg over noen eller trykke andre ned. Det kan også kalles storhet.  Du trenger ikke gjøre deg selv liten fordi andre er det. Ydmykhet er når vi respekterer at alle har sin vei å gå, og at vi alle er på forskjellige steder og kan respektere denne forskjellen.

Vi er ydmyke når vi forstår at andre har andre historier, bakgrunn, muligheter, evner og talenter enn oss selv, og vi kan respektere mennesket for det han eller hun er uten å dømme. Ydmykhet er noe vi lærer over tid som vi ikke nødvendigvis er født med. Den utvikler seg i takt med vår egen vekst som mennesker.

Overflod må ha god og næringsrik jord for å fremstå. Vi kan vokse gjennom avlæring, ved å gi slipp på det gamle og slik gi plass for noe nytt. Det blir ingen avling uten godt stell  Evnene og gavene våre vokser når det får gode vilkår. Å utvikle oss selv er å elske oss selv. Gjør vi ikke det, blir vi som en hage uten gartner, full av ugress.

Uante muligheter venter på de som er villige til å innrømme at de ikke vet alt selv. Rikdom kommer  gjennom å ha en innstilling til livslang læring.

Suksess og ydmykhet hører sammen, selv om de færreste har tenkt over at disse verdiene har en sammenheng.. Den eneste måten å få suksess på, er å vokse seg gjennom den næringsrike jorden opp i lyset. Vi planter frø til suksess ved å danne røtter i ydmykhet. Det er ingen virkelig ydmykhet uten suksess, og ingen virkelig suksess uten ydmykhet.

Å se på menneskene vi møter som læremestre som kan gi oss ny lærdom og visdom, kjennetegner et ydmykt sinn. Vi har alle noe å lære fra menneskene vi møter, uansett hvilken posisjon eller stilling de har.

Å lytte for  å tilegne seg andres visdom, krever stor grad av ydmykhet og evne til å sette seg selv til side. Hvor ofte er vi ikke mer opptatt av å briljere med vår egen visdom og klokskap, enn å lytte til gullkornene som kommer fra andres lepper.

Å lære er å vise. Du kan ikke lære fra deg det du ikke vet. Du kan ikke vise vei dit du ikke selv har gått. Og du kan ikke få noe til å vokse om du ikke har plantet det.

Å planlegge krever forberedelse og konsentrasjon. Å planlegge er å så. Det kreves ydmykhet å plante frøene som skal vokse seg store, gjennom godt stell før de når sitt mål.

Falsk ydmykhet forsøker å finne snarveier og benytte seg av uærlige metoder for å nå målet sitt. De vil aldri nå sitt fulle potensiale fordi de ikke har vist nok ydmykhet i prosessen som fører frem til reisens mål. Slike holdninger kan føre til ydmykelse som er motsatsen til ydmykhet.

Et ydmykt sinn prøver å se alle mulighetene som ligger foran seg. Det er først når det har nådd større visdom og klokskap at det kan redusere og snevre inn muligheten til det ene som det går for. Det krever stor visdom og trygghet.

Se på deg selv som en tom krukke, og på hvert eneste menneske du møter som en brønn. Du vil sette krukken din under springen som fører vannet fra brønnen og fylle krukken din. All vekst som skaper og støtter opp under livet flyter fra brønnen og inn i krukken. Slik vokser du som menneske i visdom og klokskap.

Jeg vokser mens jeg konfronterer og erobrer utfordringer jeg møter på min vei.

Forandring er å bøye meg og tilpasse meg.

«Utfordringer skaper forandring, og forandring skaper vekst. Å sette meg mål er å ville forandring.»

Mål, som vann, har kraft i seg til å bære meg. Godt planlagte mål gir meg kraft til å gå forbi, over, under, eller rundt hindringer.

Mine evner og egenskaper gir næring til måloppnåelse. Uten at jeg utvikler disse egenskapene vil de svinne hen. Det er loven om å svinne hen, om å svekkes.  Alternativene er å bruke dem eller å miste dem. Uten at evnene mine brukes ,kaster jeg dem bort som perler for svin. Akkurat slik som muskler svinner dersom de ikke blir brukt, De utvikler seg bare når de blir trent og brukt.

Motstå og utvide  … Forandre  og vokse.
Strekke meg og utvikle  meg … Det er den sanne essensen av ydmykhet.

Ved å identifisere de evnene jeg aller helst vil like å utvide, vil jeg sette ut på en reise av selvovervinnelse og gjøre livet mitt til et mesterstykke.

«Han som vil styre andre, må først være herre over seg selv.»
Philip Massinger

En lærer har i kraft av sin posisjon makt over elevene sine. En god lærer bruker denne makten til å løfte elevene opp. Det motsatte av dette er å bruke makt for å løfte seg selv opp. Det trengs ikke mye fantasi til for å forstå at det ikke vil føre til god læring.

«Jeg kan tenke meg at intelligente menneskene er de som er så intelligent at de ikke engang trenger eller ønsker å se intelligente ut lenger.»
Criss Jami

En person som bruker sin makt til å løfte seg selv opp over de han har makt over, vil virke uoppnåelig, upersonlig og nesten overmenneskelig. Det er umulig å få et forhold til en slik person og han er ikke noe godt forbilde for de han er satt til å lede,

Bruker han derimot sin makt til å tjene de han står i et maktforhold til, vil de han har makt over oppleve tillit, inspirasjon og styrke.»

Ydmykhet er også når et menneske har en gave, visdom, eller evne, og kan dele den, uten å føle behov for å heve seg over eller trykke andre ned. Ved å dele sitt talent, og å gjøre resultatet tilgjengelig for andre, utviser vedkommende stor ydmykhet. En gave, et talent må deles! Ydmykhet inneholder en anerkjennelse av å ikke være ekspert på alle områder.

Alle mennesker er ekspert i eget liv, og det kan lære andre noe. Alle mennesker har sin egen historie, bakgrunn, evner, talenter og livsoppgave. Og når vi forstår det og klarer å respektere hver enkelt for den de er uten å dømme, da først viser vi ydmykhet!

Det er ikke lett å forstå hva ydmykhet er, noe jeg tror gjelder for flere enn meg.

Noe er å forstå, noe annet er å leve ydmykt. Det tar enda lengre tid!

Å leve ydmykt er en gave som pakkes ut litt etter litt. Den utvikler seg i takt med vår egen vekst og utvikling som mennesker.

«I løpet av mitt liv har jeg ofte måtte spise mine ord, og jeg må tilstå at jeg alltid  har funnet at det en sunn diett.»
Winston Churchill

Ofte kan det være vanskelig å se at vi kan ha noe å tilføre andre gjennom den vi er. Vårt eget selvbilde tillater oss ikke å tro at vi kan gi noe verdifullt til andre. Redselen for kritikk hindrer oss i leve ydmykt. For å dempe redselen har mange søkt  perfeksjon og å alltid ha rett. De unnlater å følge sin indre stemme og vise seg frem. De tror at dersom de viser frem sine talenter, vil kritikken strømme på, og de vil være en som setter seg selv høyere enn andre og dermed ikke lever ydmykt.

«Det er uklokt å være for sikker på sin egen visdom. Det er sunt å bli minnet om at den sterkeste kan svekkes og den klokeste kan feile. »
Mahatma Gandhi

Å være ekte og leve ut vårt høyeste potensiale krever at vi er modige og handlingsdyktige.

Å leve ydmykt betyr at vi klarer å stå stødig i troen på oss selv, og aksepter at det alltid vil være noen som kritiserer oss.

Ydmykhet er vakkert. Hvis vi er ydmyke som «lærere» vil vi vinne tillit hos «elevene» og det vil inspirere dem til læring.

Ydmykhet er noe vi tilstreber for å kunne møte mennesker i kjærlighet. For meg er det ren magi.

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden