Stikkordarkiv: Paradigmeskifte

Jeg tror på deg

«Hvis du kan se det i tankene dine, kan du holde det i
hånden.»

Bob Proctor

Ingen ord har noen gang vært mer sanne selv om jeg så ofte tviler på dem.

Noen ganger har jeg hatt øyeblikk der jeg nesten har gitt opp. I stedet gjorde du meg i stand til å gå videre,  stå på og ha håp fordi du trodde på meg.

Det er også øyeblikk der jeg kan være tilstede for deg. Være den som står ved siden av deg og lar deg høre at jeg sier: «Jeg tror på deg».

Håp er en vakker gave!

«Tanker er ting
Jeg holder det sant at tanker er ting;
De er utstyrt med organer og pusten og har vinger;
og at vi sender dem ut for å fylle
verden med gode eller dårlige resultater.
Det som vi kaller våre hemmelige tanker
haster videre til jordens fjerneste steder,
etterlater sine velsignelser eller besvergelser
som spor bak seg mens de går.
Vi bygger vår fremtid tanke for tanke,
på godt og vondt, men vet det ikke.
Imidlertid, slik ble universet skapt.
Tanke er et annet navn for skjebne;
velg da, din skjebne og vent,
for kjærlighet bringer kjærlighet og hat bringer hat.»

Henry Van Dyke

Så hva betyr det at tanker er ting?

Da Vincent Van Gogh malte sine store malerier, før han festet dem til lerretet så han dem først i sinnet … det var en tanke og tanker er ting.
Da George Friedrich Händel skrev musikken sin, hørte han den først i  tankene … det var en tanke og tanker er ting.
Når Frank Lloyd Wright designet sine praktfulle byggverk, så han dem først i sinnet  … det var en tanke og tanker er ting.

Så hva sier det meg? At hvis jeg bare tenker på noe vil det manifestere seg? Om det bare var så enkelt. Hva var annerledes med  menneskene jeg nevnte? Hvorfor var de i stand til å manifestere tankene sine? Hva er galt med meg når jeg ikke får det til??

INGENTING!

Den enkle grunnen til at disse menneskene var i stand til å omgjøre tanker til ting var at  …. de trodde at de kunne. Uten tro, vil det bare ikke skje.

»Intuisjon er oppfatningen via det ubevisste .»

Carl Gustav Jung

Her er min påstand:

Vårt største problem er å tro at våre problemer er problemer ..,

Vår største mulighet ligger i å se våre problemer som muligheter …

Det er så mangt som holder meg tilbake fra å ha tro på meg selv og at jeg vil lykkes med det jeg har satt meg fore.

Jeg er ikke alltid helt ærlig med meg selv. Jeg setter opp murer rundt meg for å slippe å ta stilling til det  jeg frykter.

Enda jeg skulle vite bedre. Livet fører meg hver dag til steder som jeg aldri har vært før, så hvorfor går jeg ikke der jeg drømmer om å gå?

Jeg er født inn i denne verden med ubegrensede muligheter. Mitt bevisste og ubevisste sinn var ett, og kjente ingen begrensninger. Jeg var et dynamisk kraftsenter.  Hadde jeg levd i en kultur med flere språk ville jeg uten tvil ha lært dem alle samtidig. Det er et eksempel som er lett å forstå.

«Vi har i oss evnen til å produsere selve  kvaliteten vi konstant jakter på.»

Daniel Gilbert

Jeg ble konstant påvirket av holdningene og tenkningen til omgivelsene mine. Mitt ubevisste sinn tilpasset seg og jeg tok til meg det som rørte seg i mine omgivelser. Gradvis ble mitt bevisste og ubevisste sinn adskilt. Holdningene og oppfatningene til mine nærmeste ble det paradigmet som dannet grunnlaget for min personlige vekst og troen jeg har på meg selv senere i livet.

Et paradigme er min holdning til eksisterende kunnskap. Det jeg har blitt påvirket fra omgivelsene mine til å tro.

Ofte behandles og behandler vi symptomene og  ikke det som egentlig er feil. Som tenåring hadde jeg mye hodepine og jeg ble behandlet med smertestillende. I stedet burde legene gått dypere til verks og funnet ut at hodepinen min stammet fra min egen manglende tro på meg selv, innlært gjennom ytre påvirkning fra barndommen av.

En annen historie jeg vil nevne som eksempel, handler om en gutt som alltid var en rebell, og som ikke ble godt ansett av læreren sin. I klassen hans gikk det en annen gutt med samme navn som var en mønsterelev. På et foreldremøte kom foreldrene til den negative gutten. Foreldrene til den positive gutten kom ikke. Læreren forvekslet de to guttenes foreldre og fortalte dem hvor dyktig guten deres var, hvor godt hun likte og satte pris på han.

Neste dag kon den negative gutten på skolen og var helt forandret. Han fulgte med i klassen og hjalp til og med de andre elevene. Læreren forsto ingenting. Da hun spurte han, kunne han fortelle at han ble så glad for lærerens tilbakemelding som foreldrene fikk dagen før.  Han kunne ikke skuffe henne med å oppføre seg som en rebell lenger.

Et paradigmeskifte er et systematisk skifte i måten å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde.

Hos denne gutten hadde det skjedd et paradigmeskifte i måten han så på seg selv og  omgivelsene sine.

«Jo mer informasjon man må vurdere, jo mindre vet en. Spesialisering kan ikke eksistere på lysets hastighet.»

Marshall McLuhan

I mange tilfeller er jeg bundet til min egen oppfatning om meg selv. Jeg får ideer og jeg har drømmer som jeg så gjerne skulle gått etter. Det skaper  bekymring i mitt bevisste sinn og fører til at det ubevisste kjenner frykt. Det har tilpasset seg det paradigmet jeg lever i. Det gjør opprør mot drømmen min. Du kan da ikke klare det, forteller det meg med tydelig og klar stemme.

Kroppen min reagerer med angst og jeg forblir sittende fast i det jeg alltid har gjort og tenkt. Dermed får jeg bare det jeg alltid har fått.

«Grotten som du frykter å gå inn i, holder skatten som du søker.»

Joseph Cambelll

Skal jeg finne frem til kraftsenteret som finnes i meg, må jeg være villig til å endre oppfatning om meg selv. Jeg må foreta et paradigmeskifte i min egen selvoppfatning.

«Frihet er ikke gratis. Den koster.»

Jeg må utfordre frykten min og omprogrammere det ubevisste sinnet mitt. Jeg må våge meg ut av komfortsonen min.

Jeg må endre måten jeg tenker om meg selv og mine egne muligheter.

Målet med livet mitt:

«Vokse inn i  det nye, forberede «jeg,» med mer av det «beste jeg» enn noen gang før.»

Karen Salmansohn

For meg har den lille listen nedenfor vært til hjelp. Den har hjulpet meg til å fokusere på  det som er viktig og synliggjøre at jeg er i utvikling og på vei mot den beste utgaven av meg selv. Den jeg vet skjuler seg der inne i kraftsenteret mitt. Jeg må bare våge å ta et oppgjør med alle de begrensende tankene og forestillingene som fortsatt finnes der. Jeg vil ikke lenger være bundet av gammel frykt og gamle forestillinger.

Jeg vender meg mot lyset og foretar et paradigmeskifte i meg selv. Det bevisste og det ubevisste sinnet mitt kan igjen spille på lag uten å motarbeide hverandre slik det har gjort i så mange år. Jeg velger et nytt positivt og optimistisk syn på egne muligheter og går etter drømmene mine.

Her er punktene som hjelper meg til å være bevisst og jobbe med min egen utvikling hver dag:

Hva lærte jeg i dag ?

Hva fikk meg til å le i dag ?

Hva overrasket meg i dag ?

Hva fikk meg stolt i dag ?

Hvilken kjærlig handling gjorde jeg for noen i dag ?

Hvilken kjærlig handling gjorde noen  for meg i dag?

Hva er jeg spesielt takknemlig for i dag ?

Hva gjorde jeg i dag for å flytte meg litt nærmere målet / drømmen min?

Hvordan strakk jeg meg  litt lenger i dag ?

Hva gjorde jeg som fikk meg til å føle meg oppildnet/ inspirert i dag?

Har jeg vist at jeg satte pris på/ verdsetter noen i dag?

Har jeg vært utenfor komfortsona mi i dag, og i så fall hvordan?

«For å oppnå kontakt, må vi tillate oss selv å bli sett -. Virkelig sett»

Brene Brown

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden