Stikkordarkiv: «De eneste hindringene for dine muligheter er din tro og begrenset fantasi.»

Hat eller kjærlighet

 

Det er sårt å bli minnet på hvor mye hat og mørke det er i verden. Så mye giftig energi som blir rørt opp og spres. De gir ringvirkninger av sinne og fordømming. Disse følelsene spres gjennom verden via nyhetene, sosiale media, fra munn til munn, ja på alle tenkelige måter.

Hatet kan aldri bekjempe hat … Det kan bare skape mer hat.
Kjærlighet og tilgivelse er ikke et tegn på svakhet, men på styrke.
Når jeg står overfor hatet med kjærlighet skaper jeg noe som er godt og positivt.

Derfor er det viktig at jeg er bevisst på hvordan jeg reagerer. Som et mantra sier jeg:

«Og størst av alt er kjærligheten»

Jeg vil ikke gi hatet makt over meg, jeg vil ikke synke så dypt, jeg vil ikke tillate meg å bli fylt av frykt og hat på grunn av andres hatefulle handlinger. Jeg er sterkere enn det. Jeg er bedre enn det.

Verden har nølt i frykt og hat for lenge. Det er på tide å utvikle oss til noe klokere. Og det begynner med meg. Jeg har ingen makt over hva som skjer i Tyskland, eller Midtøsten, eller områder som er fylt av krig … Men jeg har makt over meg, og jeg velger å stå som en kraft av kjærlighet. Ingen kan ta den kraften fra meg.

Jeg tror på det gode i mennesket. Jeg tror på at vi fødes inn i livet med rene hjerter. At vi i det innerste er vakre strålende sjeler. Noen av oss har blitt formet av omgivelsene sine til å spre hat og frykt. Et hat som bare kan overvinnes med kjærlighet.

«Jeg velger kjærlighet fremfor hat og frykt.»

Når alt i mitt indre er i konflikt. Da er det så fristende å konkludere med at noe har gått galt, at jeg har mislyktes, at jeg er feil, og at jeg er uverdig kjærlighet. Når jeg tenker slik om meg selv er det så altfor lett å se med like negative øyne på andre. Spørsmålene er mange, spenningen er uutholdelig, og jeg verker etter å finne en løsning på alle spørsmålen mine.

I slike øyeblikk, trenger jeg å ta det rolig. Jorde meg, se opp mot himmelen, lytte til sangen fra det usynlige i mitt indre. Den delen som er fylt av kjærlighet.

I dag er kanskje ikke dagen for svar, men jeg åpner opp for spørsmål. Faktisk ligger svarene gjemt inne i meg. Med åpne øyne ser jeg at jeg aldri kan miste veien når jeg lytter til hjertet mitt. Ikke en gang når det stormer rundt meg og omgivelsene mine insisterer på at jeg skal avvike beslutningen min. Utfoldelse av hjertet er et arbeid for livet, og jeg går frimodig videre på kjærlighetens vei.

«Å være en positiv tenker betyr ikke at du ikke kan være trist, sint, skuffet eller føle deg nedfor. Å være en positiv tenker betyr å ha mot til å tro at alt kommer til å gå bra, selv om du er trist, sint, skuffet eller føler deg nedfor. »
Tomas Gunnarsson

Jeg har tatt et valg. Det er slutten på hatets epoke og begynnelsen av en annen. Den som handler om kjærlighet.

Vil du gå den sammen med meg?

Er jeg naiv, sier du. Ja så får jeg være det. Det betyr ikke at jeg lener meg tilbake og lar hatet innvadere livet mitt sånn uten videre. Selvsagt skal vi forsvare oss mot hatet slik et godt demokrati bør og skal. Trygghet er viktig for å skape gode liv. Men jeg vil ikke peke ut syndebukker, slik jeg opplever at mange gjør når jeg leser kommentarfeltene i ulike sosiale medier. Det er ikke islam eller andre religioner som har skylden. De forkynner alle kjærlighetens budskap. Det er ondskapen som bruker religion til å spre frykt. Det har den gjort gjennom århundrer.

Så hvorfor anklager vi ofte flyktningene for at de kommer med hat. De flykter jo fra det. Noen sier til og med at de er kommet for å overta landet vårt. At det kan skjule seg noen misledede sjeler blant dem må vi regne med. Akkurat som en av våre egne landsmenn, tonet hatets flagg en dag i juli for noen år tilbake. Ondskapen finnes overalt. Men ikke legg skylden på uskyldige. Da skaper vi bare enda mer hat og ufred rundt oss.

Opphavet til mye av dette hatet tror jeg kommer av vår egen fordømming og frykt for det som er annerledes. Vår manglende vilje til inkludering og forbrødring. Å bli holdt utenfor fellesskapet skaper aldri positive energier verken for den som blir holdt utenfor eller for de som stenger ute. Tenk om vi kunne se på ulikheter som en styrke, istedet for som noe å bekjempe. Gjennom ulikheter kan vi byggge gode og sterke samfunn. Samfunn som er tuftet på toleranse og respekt til tross for ulikheter.

Vi er så redde for å miste, å miste det vi har; som økonomisk trygghet, et godt utbygd helsevesen, utdannelse, forutsigbarhet og alt som vi tar som en selvfølge. Er vi villige til å dele? Hvorfor skal vi ha så mye mer enn andre? Er det gudegitt og forbeholdt oss som er så heldige å få leve i et rikt og fritt land? Jeg bare spør. For meg er svaret enkelt. Er det det for deg?

«Den er rik som gir og deler med andre. Den som beholder sin rikdom for seg selv er fattig.»

En kultur er aldri konstant. Den vokser og utvikler seg sammen med menneskene i den. Er det ikke spennende å tenke på at vi kan skape noe unikt som inkluderer alle. Det kan vi om vi er villige til å se på hverandre med kjærlighet og aksept. Da spiller det ingen rolle om vi har ulik bakgrunn og kultur. Men uten samhandling vil vi aldri lære å forstå og akseptere hverandre. Og våre ulike kulturer og levesett vil for alltid danne en stor ugjennnomtrengelig mur mellom oss.

Husk at i hjertet er vi ganske like. Det handler om å strekke ut en hånd og begynne å snakke samme. Det er den eneste måten å bryte ned stengslene mellom oss, og fjerne frykten som ligger gjemt i vår egen usikkerhet for noe nytt og ukjent.

En slik inkluderende kultur vil jeg leve i. Vil ikke du?

«Å møte hat med hat er en kamp vi vil tape.»

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden/

 

Tro eller håp

«Ikke lat som du er noe du ikke er, isteden, lat som det du vil være. Det er ikke hva som helst, det er en reise til selvrealisering.»
Michael Bassey Johnson

Jeg har tenkt mye på hva det betyr å ha tro på at drømmene mine vil gå i oppfyllelse. Tror jeg på  dem, eller er det bare et håp om at de vil gå i oppfyllelse?

Faktisk kan drømmene mine noen ganger synes så fjerne, at til og med håpet trekker seg unna og jeg står ribbet tilbake. Det er slike stunder jeg vil beskrive som den mørkeste natt uten verken månen eller stjernene som veivisere.

«Den eneste som kan trekke meg ned er meg selv, og jeg skal ikke la meg dra meg selv ned lenger.»
C. JoyBell C.

Det får meg til å tenke på de tre vise menn og englene på marken. De fulgte ledestjernen de ble vist  og fant en skatt, større enn de kunne drømme om. Hvorfor? Fordi de handlet i tro. Når de kunne, så hvorfor kan ikke jeg også følge min indre ledestjerne, jage min lidenskap og leve mitt beste liv!

«Jeg skal klare det.
Jeg skal kjenne indre fred.
Jeg skal skape, og elske, og le og leve.
Jeg skal gjøre gode ting.»

Det er på tide å slutte å håpe og begynne å bevege meg ut i tro. Å gå ut i tro betyr å forholde meg til drømmene mine  og tro at de  er gått i oppfyllelse, nå, ikke i morgen, ikke neste uke eller neste måned, nå.

«Tro at  det kan gjøres. Når du tror at noe kan gjøres, virkelig tror, vil sinnet finne måter å gjøre det på. Å tro på at det finnes en løsning baner vei til løsning.»
David J. Schwartz

Kanskje problemet mitt er  selve «håpet».  Når jeg håper på noe, lar jeg døren stå åpen for at drømmene ikke vil realisere seg. Jeg tror det kan skje eller kunne skje, men jeg er virkelig ikke overbevist før drømmene kan realisert seg. Jeg tror egentlig ikke at det jeg drømmer om er der ute, men jeg håper at jeg har feil.  Jeg er på ingen måte overbevist. Slik vil jeg ikke tenke lenger!

Når jeg bare håper på forandring, er det mye vanskeligere å skape det jeg vil ha. Det tar lengre tid fordi  jeg holder døren åpen for skuffelser  og dermed kan misnøye strømme inn i tankene mine. Den fryktelige tanken, at jeg  aldri vil oppnå drømmene mine, fyller meg med negative senarier og et utall ugunstige muligheter.

Jeg forstår mer og mer at jeg trenger å gå bort fra håpet og erstatte det med tro. Tro sier at jeg er helt sikker på at det jeg drømmer om vil gå i oppfyllelse. At jeg  vil føle meg trygg, og at jeg vil nå mine mål og drømmer. Med tro har jeg en overbevisning som er mye kraftigere enn det spinkle håpet. Jeg vil så gjerne tro uten tvil at det jeg drømmer om vil skje.

Jeg kan enten bruke tiden min til å tvile  og ikke tro, eller jeg kan tilbringe tid med å forberede meg med gledelig forventning. Tankene mine skaper virkeligheten min, så det er ingen tvil i min sjel om hvilket  senario som er mest produktivt  for å få det livet jeg vil ha?

Det er så lett å tilbringe dagene med å prøve å beskytte meg mot skuffelser, redd for å føle meg for positiv, fordi  jeg dypt inne  føler at jeg ikke vil lykkes. Denne typen tenkning er å si at jeg er maktesløs  i mitt eget liv og  at målet er ute av  hendene mine.  Jeg tror da at utenforliggende krefter dikterer livet mitt, mer enn det som skjer i mitt eget sinn. Dermed  aksepterer jeg status quo og fortsetter mønstrene jeg har fulgt til nå.

«Tro på et uendelig potensiale. Dine eneste begrensninger er de du har satt på deg selv.
Tro på deg selv, dine evner og ditt eget potensiale. Ikke la tvil på deg selv holde deg i fangenskap. Du er verdig alt du drømmer om og håper på. »
Roy T. Bennett

Sann tro er å være sikker på at jeg er medskaper med  alt som skjer. Drømmenes mulighet gir meg styrke. Mine ønsker er ikke egoistiske, fordi drømmene mine er kjærlighet som venter på å bli uttrykt. De   kan ikke fullt ut  skapes i en deprimert sinnstilstand. Det er motstridende mot deres essens. Jeg er verdig og de gode kreftene i meg  vil at jeg skal oppnå drømmene mine, mye mer enn jeg er villig til å motta dem. 

Jeg forstår mer og mer at mine drømmers mål ikke kommer fiks ferdige, men fra lykken inne i meg.   Det handler ikke om at alt er i orden, men jeg begynner å tro at alt legger seg til rette og er perfekt akkurat her jeg er nå.  Jeg aksepterer at hvor jeg er i livet, er akkurat der jeg skal være.

«Hvis du ikke kan tro på mirakler, så tro på deg selv. Når du vil ha noe sterkt nok, la det motivere deg til å få det til å skje. Noen ganger vil du løpe inn i murvegger som er satt der for å teste deg. Finn en vei rundt dem og vær fokusert på drømmen din. Der det er vilje er det en vei.»
Isabel Lopez

Troen lukker døren til muligheter for feil og gjør meg fast i min tro på at jeg vil finne frem til mine drømmers mål. Når jeg blir fri  fra hvordan og når, vil svarene jeg søker bli vist meg. Fokuset mitt vil skifte retning  og med det vil måloppnåelsene skyte fart.  For når jeg ikke gir opp det jeg virkelig tror på, vil jeg alltid finne en måte.

Mine drømmer  er ikke noe å håpe på. Derimot eier jeg en sikker tro på at drømmene mine er min kjærlighetsfulle rett og mitt fulle selvuttrykk. Derfor er jeg uendelig takknemlig for livet slik det er. Jeg har uendelig tro på at det alltid gir meg det jeg trenger, det jeg søker i kjærlighet. Magisk, ikke sant.

«Den eneste måten du kan nå steder du aldri har gått på, er når du stoler på Guds veiledning og gjør noe du aldri har gjort før.»
Tyskland Kent

Besøk siden min på FB, Synnas verden

https://www.facebook.com/Synnasverden